Historiske turmål: Jernaldergravene på Lovaneset

Som en del av de historiske turmålene i Nordmarka, er jernaldergravene på Lovaneset femte stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til jernaldergravene på Lovaneset. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Ute på Lovaneset, ikke langt fra Marshove, ligger to små gravhauger fra jernalderen. Det er snakk om to rundrøyser med en diameter på henholdsvis 6 og 7 meter. Høyden på gravene er henholdsvis 0,4 og 0,6 meter. De er begge overvokst med lyng, og viser lite igjen i terrenget. Det er i tillegg tatt stein fra den ene graven, som man har bygget en varde av på den andre graven.

Dette er de eneste gravminnene vi kjenner til i Nordmarka. Ut fra størrelsen kan de tenkes å komme fra en ressursfattig tid, for eksempel i den katastrofale tiden opp mot år 600. I så fall er de fra den samme tiden som da sagnene hevder at den mytiske kong Geirmund bodde på Tau. Om gravene har noen forbindelse med de mange krigene hans, for eksempel angrepet hvor Gon falt, blir selvfølgelig bare spekulasjoner.

Graver fra jernalderen hører uansett inn i en større sammenheng. Plasseringen av en gravhaug fra denne tiden er med andre ord ikke tilfeldig. Det er heller ikke vanlig at gravhauger blir plassert langt fra noen form for bebyggelse. Disse gravene er med andre ord nok et tegn på at det må ha vært mye aktivitet i dette området i eldre tid, selv om vi vet lite om hvor det eventuelt har vært noen bosetning eller bygninger.

Og selv om gravrøysene er små, må vi huske på at langt fra alle fikk en slik grav. Det var forbeholdt mennesker som hadde høy status eller som utmerket seg på en eller annen måte. Folk flest fikk sin grav på flat mark, uten noen haug eller røys over. Så hvem det nå er som hviler i disse små røysene, så har de vært regnet som betydningsfulle mennesker i sin samtid.

Interaktivt kart over historiske turmål i Nordmarka