Historiske turmål: Kongsteinen

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Kongsteinen 10. stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Kongsteinen. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

I enden av Kongsteinsvegen, i krysset med Kvernvegen, står Kongsteinen. Denne steinen har trolig hatt dette navnet i svært lang tid. En forklaring på navnet er at den opprinnelig het Kongfossteinen, men dette er feil. Steinen hadde riktignok påmalt «Kongsfos» en gang, men dette ble gjort på 1920-tallet av noen danske sjømenn fra skipet Kongsfos, som da lå ved Tou mølle. Folk som vokste opp i området på 1880- og 1890-tallet, kunne fortelle at steinen het Kongsteinen lenge før dette, uten at noen kunne si akkurat hvor lenge.

Kongsteinen «vår» hadde en mer berømt navnebror i Stavanger, som har gitt navn til Kongsteinsgata på Storhaug. Denne steinen ble sprengt bort i 1877, i forbindelse med at man begynte å bygge boliger øverst på Storhaug. Steinen, som lå der Kongsteinsgata krysser Erichstrups gate i dag, skal ha fått sitt navn da kong Fredrik IV kom for å se steinen under et besøk i Stavanger i 1704. I sin beskrivelse av Stavanger amt forteller Bendix de Fine at steinen i tidligere tider skal ha blitt brukt til å avsi dommer fra. De Fine kaller derfor steinen «Lagmannssteinen».

Om «vår» stein har hatt en slik rolle i eldgammel tid, vet man ikke. Det er ingen sagn eller fortellinger knyttet til Kongsteinen, og opphavet til navnet er derfor forsvunnet i historiens mørke.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt