Historiske turmål: Kvalshaug

Som en del av de historiske turmålene på Tau, er Kvalshaug fjerde stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Kvalshaug. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Kvalshaug ble på begynnelsen 1700-tallet skilt som husmannsplass under Tau, noe den var i nesten 200 år. Selve haugen er av de fleste oppfattet som en liten «esker», altså en sand- og grusrygg som er blitt dannet under isen i istiden. Andre mener likevel at den kan være bygd opp eller utvidet av mennesker i forhistorisk tid, blant annet fordi den er rundere og mindre avlang i formen enn hva eskere pleier å være.

Haugen er et sannsynlig sted for å plassere et steinkors, dersom det faktisk har stått et kors ved Krossvatnet. Ut fra det vi vet om andre norrøne kultsteder som ligger ved vann eller innsjøer, er også mulig at haugen kan ha hatt en eller annen funksjon i forhold til den religiøse kulten som har funnet sted ved Krossvatnet. En mulighet er for eksempel at det kan ha stått et horg (utendørs alter, vanligvis av stein) her.

Interaktivt kart over historiske turmål på Tau