Historiske turmål: Nullen på Tau

Stein Tau Strand Auestad (57) fra Tau brukte i januar mye tid på å sammenfatte historie om lokale turmål rundt i Strand kommune. Resultatet har blitt 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland. I tiden fremover vil iRyfylke dele hver enkelt tur fra alle de tre områdene.

I bunn av artikkelen kan du se det interaktive kartet for historiske turmål «Nullen på Tau».

Se også den store oversikten over alle de historiske turmålene her!

Nullen på Tau

På denne ca 2,4 kilometer lange rundturen på Tau tas vi gjennom historie fra tidlig 1600-tallet til sent 1900-tallet. Turen starter ved Sagholmen og Gamlaånå før den går innom «Bruget» og Hemsens Minde før turen langs sjøen i vest begynner. Først langs sjøen treffer vi på de gamle småbrukene langs Kvernvegen før vi kommer til det gamle småbruket Havnen.

I en liten avstikker kan vi besøke Gullbekkstraen og Gullhaug som har sitt navn etter Gullbekken, som hadde utløp her. Videre langs sjøen møter vi på Eiriksstraen som har en lang og spittet historie. Spørsmålet om hvem stranden er oppkalt, men navnet er etter alt å dømme mye eldre enn Eirik Blodøks, og kommer trolig fra en begivenhet i sagnkretsen rundt kong Geirmund på Tau.

Turen går videre til Prestaneset hvor det er funnet spor tilbake til jernalderen. Men Prestaneset ble også brukt av tyskerne i 1941 hvor de utplasserte et kanonbatteri likt det som sto på Tau Fort. Etter Prestaneset går turen inn til Håbakk og opp Kongsteinsvegen til Kongsteinen. Derfra er det også kort vei til Krossvatnet før turen går videre til Sjøquists butikk og det gamle bakeriet. Sist på turen ligger Bruksskolen, eller «kommunehuset» som det senere ble hetende. Bygget ble revet i 2001.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau