Historiske turmål: Prestaneset

Som en del av de historiske turmålene rundt Nullen på Tau, er Prestaneset åttende stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Prestaneset. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

Det eldste minnet om tidligere tider på Prestaneset er en gravhaug fra jernalderen. Den ligger like på oppsiden av veien i svingen på Prestaneset. Graven er en rundrøys med en diameter på litt over 10 meter. Graven er i underkant av en meter høy, noe som gjør at den kan være litt lite synlig. En telefonstolpe er i dag plassert i utkanten av røysa, så den er allikevel lett å finne.

Hvem som er hauglagt her, vet vi selvfølgelig ikke. Men lokale sagn har satt denne graven i forbindelse med småkongen Eirik fra Rennesøy, som skal ha falt i kamp mot vår lokale bygdekonge, Geirmund på Tau. Om det stemmer eller ikke, kan ingen i dag svare på.

I nyere tid ble Prestaneset husmannsplass under prestegården i 1874, da setesdølen Ole Olsen Sordal og kona Jorunn Thomasdatter bosatte seg her. Det var en heller liten plass, hvor familien ved folketellingen i 1875 hadde 3 sauer. I tillegg sådde de rundt 20 kilo bygg, 15 – 20 kilo havre og en tønne med poteter. Ole arbeidet i tillegg som murer og jordarbeider, mens Jorunn vevde for folk. Så familien hadde nok et utkomme, men livet på en så liten plass må ha vært magert og strevsomt. Familien ble bare boende her i seks år, før de flyttet opp til husmannsplassen Løbrekkmoen. Heller ikke her ble de så lenge, og etter noen år flyttet Ole og Jorunn tilbake til Setesdalen med barna sine. De ble den eneste familien som vi vet forsøkte å finne et utkomme her på neset.

Under krigen plasserte tyskerne et kanonbatteri her i 1941. Kanonene på Prestaneset skulle beskytte innseilingen til Stavanger via Hidlefjorden, og var en midlertidig løsning i påvente av at man skulle bygge ferdig Tau fort. Kanonene var av typen K17/04, og hadde en skuddvidde på 15 000 meter. Kaliberet var 10,5 cm, av tyskerne kalt 10 cm. Kanonene ble flyttet til Tau fort da batteriet på Prestaneset ble nedlagt.

Befalet ved batteriet fikk rekvirert rom i bolighus like ved, mens mannskapene bodde i løa på Håbakk. I dag er det ingen spor igjen etter de tyske kanonene eller de som betjente dem.

Interaktivt kart over historiske turmål: Nullen på Tau