Historiske turmål: Tau fort

Som en del av de historiske turmålene i Nordmarka, er Tau Fort første stopp på turen. Det anbefales å gå hele turen fra start til slutt, men det er også mulig å besøke enkeltsteder. Her får du en liten innføring i historien til Tau Fort. Samlingen på 47 historiske turmål fordelt på Tau, Nordmarka og Jørpeland er utviklet av Stein Tau Strand Auestad fra Tau og er digitalisert av iRyfylke.

I begynnelsen av 1941 begynte den tyske okkupasjonsmakten å befeste Jærkysten og Stavanger-området. Som et ledd i forsvaret av Stavanger havn ble det da etablert et lite kanonbatteri på Prestneset på Håbakk. Soldatene ble forlagt i løa på Håbakk, mens befalet rekvirerte rom i et av bolighusene. Dette var en midlertidig løsning, og ikke lenge etter begynte man å bygge en kjerrevei fra Vågedal på Tau og over Taurafjellet. Denne veien er nå i stor grad gjengrodd, men fortsatt kan man se spor etter et hakekors på den såkalte «Hitler-steinen».

Her, på den andre siden av fjellet, begynte man så å bygge en permanent kystbefestning. Fortet var besatt med 4 kanoner av typen K17/04 av kaliber 10,5 cm plassert på dreielavett, og et opprinnelig mannskap på rundt 70 menige og befal. Det ble for øvrig aldri avført et eneste skudd fra disse kanonene under krigen. I tillegg hadde man et lett og et tungt maskingevær til nærforsvar.

En av kanonene på Tau fort i 1941. Foto: Bundesarchiv

Plasseringen av Tau fort ble valgt fordi det skulle vokte en av innseilingsaksene til Stavanger, som var Hidlefjorden. På slutten av krigen var fortet blitt betydelig utvidet, og hadde da et mannskap på omtrent 100 befal og menige. Man hadde nå også fått flere maskingeværer i nærforsvaret, i tillegg til en nærforsvarskanon og en 2 cm luftvernkanon.

Tau Fort var et av fortene som tilhørte Festung Stavanger, som skulle hindre de allierte å ta Stavanger fra tyskerne. Tau fort var også den eneste militære installasjonen på fastlands- Ryfylke. Tyskerne rømte fortet i mai 1945 ved å brenne ned alle bygninger, slik at bare grunnmurene stod igjen. Lokalbefolkningen kjøpte mange av de flunkende nye kjøretøyene som tyskerne ikke fikk med seg på sjøen, sammen med løsøre og andre etterlatenskaper på en auksjon i 1946.

Grunnmurene fra det tyske fortet ble brukt på ny da Kystartilleriet gjorde fortet operativt igjen på begynnelsen av 1970-tallet. Nå ble fortet oppsatt med to 75 mm kanoner av typen SKC/32 plassert i såkalte «paddeskjold». Både kanonene og «paddeskjoldene» var av tysk opprinnelse. En av kanonene er fortsatt bevart, og ligger nå ute i Soma-leiren.

Sjøforsvaret hadde sin siste øvelse her på Tau fort i 1990. Deretter overtok Heimevernet i 1994. HV hadde sitt siste befalsmøte på Tau fort i mai 2011. Etter en lang politisk kamp fikk fortet sin triste sorti i 2014.

Interaktivt kart over historiske turmål i Nordmarka

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt