Hjelmeland får Hjem-jobb-hjem ordning til sine innbyggere

I et brev som nylig ble sendt til Kolumbus argumenterer Hjelmeland kommune for at sine innbyggere også skal få tilbudet om Hjem-jobb-hjem ordningen.

Flere bosatte i Hjelmeland kommune pendler til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Vi er kjent med at innbyggere i mange kommuner er omfattet av den såkalte hjem-jobb-hjem ordningen. Dette gjelder per dato ikke innbyggere i Hjelmeland.

Slik vi har forstått det vil Strand kommune bli en del av hjem-jobb-hjem fra 1. januar. Fra 1. januar vil Hjelmeland som Strand bli en enda tydligere del av bo- og arbeidsmarkedet på Nord-Jæren. Da kan vi ikke se at det er noen god grunn for at våre innbyggere er untatt denne ordningen. Vi ber om at bosatte i Hjelmeland snarest blir omfattet av ordningen. Vi kan ikke se at det er noen grunn for at ordningen ikke skal gjelde Hjelmeland, avslutter ordfører Bjørn Laugaland i brevet.

Kolumbus svarer
I svarbrevet fra Kolumbus skriver de blant annet følgende. I dag er det kun buss og tog som er en del av HJH-billetten, og kriteriet for at du skal kunne kjøpe denne billetten er:
– at arbeidstedet ditt er plassert i en av de fire bykommunene på Nord-Jæren
– at arbeidsstedet ditt er en HJH bedrift (tilknyttet ordningen).

Det betyr altså ikke noe hvor du pendler fra. Utfordringen er at båt ikke har vært inkludert i billetten.

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen presiserer at når Ryfast åpner vil ansatte som jobber i HjemJobbHjem-bedrifter kunne benytte seg av HJH-billetten gjennom tunnelen. De fra Hjelmeland vil da reise mellom to soner.

Sonetillegg for HjemJobbHjem-billetten trer i kraft 23. oktober. De nye prisene blir som følger:
Sone 1: 515 kroner
Sone 2: 815 kroner
Sone 3: 1115 kroner

Tostensen forteller også at om hurtigbåt skal inkluderes i HJH-billetten er ikke avklart enda.

Legg igjen en kommentar