Høgsfjordferjen innstilt på grunn av sykdom i dag

Boreal Sjø melder at alle avganger mellom kl 09.00 til 15.00 i Høgsfjordsambandet er innstilt i dag på grunn av sykdom.

Ny informasjon vil gis dersom det skjer endringer, melder Boreal.

Kl 14.30 var ferjen tilbake i normal drift igjen, melder Boreal.