Høgsfjordsambandet – Gratisperiode trolig ut januar

Boreal Sjø startet privat ferjedrift i sambandet Lauvvik – Oanes fra 1.januar 2020. I sambandet skal nyinnkjøpte MF Bjørnefjord trafikkere, men for tiden er det reserveferjen MF Utne som går etter at førstnevnte hadde en mindre kollisjon med kaien på Lauvvik.

Ryfylketunnelen fra Solbakk til Hundvåg åpnet 30.desember 2019. Og i Ryfylketunnelen vil det frem til hele prosjektet med Hundvågtunnelen åpner, være gratis å kjøre. Noe som er flittig brukt av både tilreisende fra Nord-Jæren men også Ryfylkebuer som har reist andre veien.

Førstkommende mandag skal saken om økonomisk støtte for gratis ferje over Høgsfjorden opp til behandling i formannskapet i Sandnes. I følge varaordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli, er saken en ren formalitet da dette ble hastebehandlet før jul. Sandnes kommune ønsket og gi en fin gest til de nye innbyggerne, tilreisende og næringstransporten ved inngangen til ny kommune. Dermed ble det satt av 200.000 Euro i støtte for å tilby samme tjeneste som i Ryfylketunnelen med fri passering over Høgsfjorden med ferje. Omregnet til norske kroner blir beløpet 1.982.160.

Ordfører i tidligere Forsand kommune, Bjarte Sveinsvoll Dagestad og varaordfører i tidligere Sandnes kommune, Pål Morten Birgli har vært i dialog og gjennomført møter med Boreal AS for gjennomføring av tiltaket. Støtten og tiltaket er i følge Sandnes kommune innenfor EØS reglement og konsesjonsbetingelser. Og støtten til Boreal AS gis som bagatellmessig støtte og vil da være lovlig i henhold til EØS avtale, heter det i dokumentene til formannskapsbehandling.

Ferjesambandet Lauvvik – Oanes har vært og er en viktig transportetappe over Høgsfjorden. Den er viktig for innbyggere, tilreisende og næringsdrivende. Sandnes kommune mente det derfor var viktig at det gis like rammevilkår ved de ulike transportetapper mellom Ryfylke og Nord Jæren.

Det mange har lurt på er hvor lenge det er gratis ferje på Høgsfjorden. Og i følge Sandnes tildeles det et forhåndsbestemt beløp som ikke er tidsavgrenset. Dermed vil varigheten avhenge av trafikkmengde. Det er også vært hintet frempå av Boreal Sjø at de ville se på muligheten for å forlenge gratisperioden for de som kjøpte verdikort. Vi har ikke lykkes med konkret svar på dette fra Boreal Sjø, men i forrige uke ble det lovet mer informasjon i løpet av denne uken.

Les dokumentet til formannskapsbehandling her.

Foto hovedbilde: Harald Sætre

Legg igjen en kommentar