Høringen om bomtakstene – Et spill for galleriet

Mandag 26.aug sendte Statens Vegvesen ut en fastsettelse av bompengetakster i Ryfast til Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Strand kommune som høringsparter.

I brevet legger SVV opp til en takst på 217kr for lette kjøretøy gjennom begge tunnelen. For tunge kjøretøy er taksten 639kr og for nullutslippskjøretøy er den 83,6kr.

Det er lagt opp til en maksimal rabatt på 20% for lette kjøretøy men tunge kjøretøy får ingen rabatt. For lette kjøretøy inkludert rabatt er dette en prisøkning på 80% fra dagens ferjepriser. For tunge kjøretøy kan det se om som de kommer ut noenlunde likt. Eksempelvis betaler en semitrailer (maks 17,5m) i dag inkludert rabatt 684kr mens i Ryfast vil den måtte betale 639kr. Vogntog (lastebil+henger) kommer noenlunde likt ut som semitrailer.

De som havner i klem mellom dagens ferjepriser og takstene i Ryfast er kjøretøy over 3500kg med total lengde mellom 6-17 meter.

Men så, hva skjer videre?
Forslaget til takster som det også kalles, har høringsfrist 1.nov. Det er da ventet at alle de involverte partene vil gi sine innspill på takstnivået. Men..

1.november er det antatt kun 6-7 uker før Ryfast har planlagt åpning. Den endelige datoen er ikke fastsatt, men det arbeides ut ifra åpning mellom midten og slutten av desember. Statens Vegvesen, ved Kristian Bauge, har tidligere uttalt at de endelige takstene skal offentliggjøres 4-6 uker før innkrevningen starter. Dette vil i korte trekk gi SVV få uker på å behandle alle innspill og fatte endelig vedtak før dette oversendes det regionale bompengeselskapet Ferde som skal stå for innkrevningen. Ferde på sin side har også arbeid rundt dette, så det kan bli noen hektiske uker i november for både SVV og Ferde.

Det er kanskje ikke så rart da, at SVV anmoder høringspartene om å stille seg bak de fremlagte takstene. Og heller 1 år etter innkrevningen startet, vurdere takstnivået på ny.

Vil det skje endring eller ikke?
iRyfylke er av den oppfatning at SVV ikke planlegger å legge ned mye arbeid med å endre takstnivået etter høringsfristen.

De har uttalt at de forventer at partene stiller seg bak de foreslåtte takstene. Samtidig som de har uttalt at om det skal gjøres endringer må det penger på bordet.

Strand kommune vet vi vil gjøre alt de kan for å få takstnivået ned etter at Ordføreren kalte saken for Århundrets viktigste sak. Om kommunen får med seg långarantistene Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune på det er en helt annen sak. Så gjenstår det å se om SVV er villig til å høre på høringspartene og endre takstnivået.

Legg igjen en kommentar