Høy befolkningsvekst i første kvartal i Strand

I dag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå befolkningstallene for første kvartal 2021. Tallene viser en befolkningsvekst i Strand på drøyt 0,6% med 81 nye innbyggere.

I hele 2020 økte befolkningen i Strand med 102 personer. Allerede i første kvartal i år er befolkningsveksten nær tilsvarende som hele fjoråret.

I Strand kommune er det nå et innbyggertall 13.151, en vekst på 81 innbyggere og ca 0,6% oppgang fra fjerde kvartal 2020.

Tallene viser at befolkningsveksten i all hovedsak skyldes økt tilflytting når det i første kvartal flyttet inn 133 personer hvorav 26 fra utland og 107 fra andre steder i Norge. Utflyttingen var på 75 hvorav 12 til utland og 63 til andre steder i Norge. Dette gir en nettoinnflytting på +58.

Fødselsoverskuddet i første kvartal var på 23 personer noe som er 19 flere enn siste kvartal i 2020. Fødselstallene i første kvartal med 37 fødte er også sterkt medvirkende til befolkningsveksten.

Status ellers i Ryfylke

I Hjelmeland kommune er det nedgang i befolkningen i første kvartal. Ved utgangen av forrige kvartal var befolkningen på 2580 og ved utgangen av første kvartal har befolkningen blitt redusert til 2560.

I Hjelmeland er befolkningsreduksjonen på 20 personer i første kvartal mot +4 i fjerde kvartal 2020. Fødselsoverskuddet -4, mens nettoinnflytting er på -16 personer mot +12 i fjerde kvartal 2020.