Høyre følger opp vedtatt interpellasjon i kommende kommunestyre

I kommunestyremøte neste uke følger Mads Hjelmen i Strand Høyre opp kommunestyrets vedtak fra 2020 om midler til arbeid for ungdom i Strand.

I kommunestyremøtet 29.april i fjor ble interpellasjonen til Hjelmen enstemmig vedtatt. Og rådmann ble gitt fullmakt til å bruke 200.000.- til sommer-, helg- og kveldsjobber til ungdom. Tanken var at disse kunne gis jobb i forbindelse med utstyrslageret, park og grønt avdelingen, vaktmester tjenester og lignende.

I 2020 sa Hjelmen at Strand Høyre har tro på at ved å gi ungdom jobbmuligheter, så kan smaken på arbeidslivet og det å kunne bidra i viktige tjenester være både god forebygging og motivasjon til både dem og til brukere av tilbudene.

Nå ønsker Hjelmen å bli orientert om hvordan disse midlene ble disponert, og hvilket arbeid som ble utført. Han ønsker også å vite Hvor mange ungdommer kommunen benyttet muligheten til å bruke i sommerjobb og hvilken alderen de som fikk sommerjobb hadde.

Det er viktig at Strand kommune holder fokus på sommerjobb for ungdom. Viktigheten med arbeidserfaring er særdeles viktig og her har Strand kommune et ansvar, mener Hjelmen.