Hundvågtunnelen åpner ikke før i mars

I et innlegg på facebook skriver Statens Vegvesen at de har fått mange henvendelser om når Eiganes- og Hundvågtunnelen kan åpnes. Datoen er fortsatt ikke bestemt, men nå informerer SVV om at det vil skjer i mars.

Dette betyr også at Ryfylketunnelen en så lenge blir gratis å kjøre i ut februar også. Trolig noen uker ut i mars, men endelig dato for åpningen av hele prosjektet er enda ikke avklart.

– Vi jobber intensivt for å få åpnet tunnelene så raskt som mulig etter at Ryfylketunnelen ble åpnet 30. desember i fjor, men det er dessverre for alle som venter på åpning av Hundvågtunnelen ikke mulig å si en dato ennå, men mest sannsynlig blir det i slutten av mars. Vi har forståelse for at de som bor på Hundvåg har fått en økning i trafikken. Men vi ber også om forståelse for at sluttesting av avanserte styringssystemer i et av landets mest kompliserte tunnelsystemer tar noe tid samt at vi ønsker at sikkerheten skal være godt ivaretatt. Alle elektroniske varslingssystemer i tunnelene har de siste månedene blitt testet og alt ser bra ut. Videre har nødetatene gjennomført de øvelsene som er nødvendig for at de skal håndtere hendelser, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Den siste testen som skal gjennomføres er at tunnelene skal stå i en måned uten trafikk og pågående arbeid.

– For at tunnelene skal få den endelige sikkerhets godkjenningen må de stabilitet testes, dette for å sjekke at sikkerhetsfunksjonene og alarmer fungerer som de skal. Vi ser fram til at trafikantene kan ta i bruk et nytt og forbedret transportsystem i Stavanger, sier Eiterjord.

Det har lenge blitt rettet sterk kritikk fra beboere og organisasjoner på Hundvåg og Buøy på grunn av den økte trafikken. Nå blir det også en lengre periode en først antatt med mye mer trafikk en vanlig over Hundvåg og bybrua.

Kristian Bauge i Strategi og Stab hos Statens Vegvesen bekrefter ovenfor iRyfylke at en utsettelse til mars med all sannsynlighet ikke rokker med det vedtaket regionvegdirektøren gjorde ved utsettelse av bompengeinnkrevning.

Først må vi få endelig åpningsdato for prosjektet, så vil det bli en vurdering av ledelsen om det skal gjøres nytt vedtak. Men Bauge presiserer at om prosjektet skulle bli ytterligere utsatt ut i våren/sommeren så vil en ny vurdering bli gjort.

Ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes, sier vi gleder oss til Hundvågtunnelen åpner. Det vil bli lettere for alle når dette skjer. Men i Ryfylke er vi så utrolig glade for å endelig ha en heldøgnsåpen vei at vi klarer å leve med å vente en måned til.

Det er mulig å få ned trafikken over bybroa ved at flere benytter seg av sykkel og kollektivtilbudet. Det er tilrettelagt for sykkel i begge retninger over bybroa. I tillegg er det et svært godt buss-tilbud fra Hundvåg sammenlignet med andre steder i Rogaland.

One Comment

Legg igjen en kommentar