Hva betyr oljeeventyret for Ryfylke?

For en liten tid tilbake skjedde det noe historisk. Statens Pensjonfond Utland også kalt Oljefondet nådde en verdi på utrolige 10 000 000 000 000. Det er sinnsykt mange nuller, og hendelsen skjedde midt i feiringen av 50 års jubileumet for det første oljefunnet på Norsk sokkel.

I disse dager når det stadig snakkes om en sluttdato for oljenæringen, er det også mange som reflekterer hva dette ville betydd for kommune-Norge og ikke minst de sirka 170.000 (2017-tall) menneskene som jobber i oljerelatert industri.

For Ryfylkekommunene Strand, Forsand og Hjelmeland betyr det en god del. Nærmere bestemt har disse tre kommunene samlet 188 millioner i inntekter tilknyttet olje og gass virksomhet. Dette er penger som enten kommer fra oljevirksomhet eller relativt store selskaper som leverer til olje- og gassnæringen. Ellers er det statlige overføringer fra Statens pensjonsfond utland til kommuneøkonomien.

Dette betyr oljeindustrien for kommunene (2017-tall)

Strand kommune:
138 millioner kroner (ca 20% av budsjettert inntekt)
Tilsvarende sirka 10.900,- pr innbygger
Sirka 230 personer sysselsatt

Forsand kommune:
19 millioner kroner
Tilsvarende sirka 15.200,- pr innbygger
Sirka 0-25 personer sysselsatt

Hjelmeland kommune:
31 millioner kroner
Tilsvarende sirka 11.400,- pr innbygger
Sirka 80 personer sysselsatt

For å dekket inn de tapte inntektene fra oljeindustrien ville Strand kommune for eksempel måtte over firedoble eiendomsskatten. Eller for eksempel kuttet hele pleie og omsorgsbudsjettet.

Oljeinntektene til kommune-Norge vil trolig i lang tid fremover bety veldig mye. Å en kan spekulere i hvilke inntektskilder som kunne erstattet disse inntektene, da spesielt i Ryfylkekommunene.

Legg igjen en kommentar