Hvorfor setter Boreal sjø inn en ferje i dette sambandet som helt klart ikke er egnet?

I et åpent brev til konsernleder Kjetil Fyrsvoll i Boreal Norge AS reagerer David Corneliussen sterkt på Boreal Sjø sin oppstart i Høgsfjordsambandet.

Les brevet under

Som pendler, tidligere leder i Høgsfjordpendleren, tidligere politiker i Forsand kommune ønsker jeg og stille noen spørsmål.

Jeg/vi har i mange år kjempet for Høgsfjordsambandet. Jeg/vi har brukt ufattelig med tid på overbevisningsarbeid. Det gikk så langt at ett politisk parti ble startet for å kjempe for denne svært viktige ferjeforbindelsen. Vi oppnådde mye! Flertallet i Forsand kommune snudde. Satsingen for ferja tok fart igjen etter at den var avskrevet av de fleste.

Konsulenter ble brukt til faglige vurderinger. Det ble klart konkludert med at Høgsfjordsambandet er ett samband som kan drives på kommersielt grunnlag.

Vi kjempet mot en fylkeskommune som med alle midler ville (og fortsatt vill) stoppe sambandet. Vi kjempet frem at ferjedrift over Høgsfjorden i privat regi ikke kunne stoppes. Fem selskap søkte om konsessjon!

Nå dukker det opp en del spørsmål rundt Boreal sjø sin håndtering av dette. Vi føler oss forrådt ! For oss er dette en hjertesak, nettopp fordi denne forbindelsen er så viktig for regionen.

– Er Boreal sjø klar over at det skal konkurreres med en firefelts motorvei til Stavanger?

– Er Boreal sjø klar over at traffikavvisning skjer i stor grad?

– Er Boreal sjø klar over at pendlere/brukere er drittforbannet?

– Er Boreal sjø klar over at det i Rogaland av og til er «litt ruskevær»?

Alle disse spørsmål besvares sikkert med ett klart JA ! Derfor det egentlige spørsmålet:

– Hvorfor setter Boreal sjø inn en ferje i dette sambandet som helt klart ikke er egnet?

Litt fakta:

– I ferjens underdekk er det ikke tillatt og sitte i bilen under overfart. Overfarten tar 7min og tiden strekker ikke til for og gå til salongen der en eventuell evakuering er tenkt

– Ferjen har 1 motor som driver 2 propeller som egentlig bare brukes til manøvrering. Begge propellene må være tilkoblet permanent og dobler drivstofforbruket.

– Vindfanget i ferja er altfor stort

– Ferja har salong,cafeteria osv. Som overbygg. Ingen kan bruke dette pga for kort overfart.

– Laste/lossetid for full ferje er umulig innforbi rutetidene osv.

Det er som og sette inn en seilbåt mellom Kristiansand og Hirtshals,eller en elefant i en porselensbutikk!

Hva i alle dager tenker Boreal og gjøre?

Ja, brevet er skrevet i sinne. Boreal kan vel umulig ha en ambisjon om og konkurrere mot Ryfast og gjør sambandet til Norges mest lønnsomme fergestrekning?

Jeg har vel vært (og er fortsatt) den mest optimistiske mannen når det gjelder Høgsfjordsambandet. Kan Boreal få meg med videre på laget?

2 Comments

Legg igjen en kommentar