I 2020 ble det gjennomført 46 skjenkekontroller i Strand

I Strand kommune ble det i løpet av 2020 utført 46 skjenkekontroller og kun funnet to avvik.

Skjenkekontrollen fører kontroll med at steder som selger eller skjenker alkohol følger lovverkets krav. På serverings- og skjenkestedene sjekkes blant annet at det ikke serveres alkohol til mindreårige og overstadig berusede gjester. Salgskontrollen sjekker at butikker som selger alkohol ikke reklamerer for sine varer, at øl/rusbrus er riktig plassert i forhold til den alkoholfrie drikken, og at det ikke selges alkohol til mindreårige.

I Strand er det Rogaland brann og redning som utfører salgs- og skjenkekontroller både for alkohol og tobakk.

I 2020 utførte Rogaland brann og redning totalt 46(2) kontroller ved skjenkesteder, 23 kontroller ved salgssteder og 46 kontroller ift tobakkskadeloven. Det ble kun avdekket avvik på ett serveringssted.

Rogaland brann og redning gjennomførte i 2020 6 flere skjenkekontroll og 4 færre salgskontroll enn budsjettert.

Liste over skjenkekontroller i 2020

Sted Dato
Ambulerende bevilgning/enk 07.08.2020
13.08.2020
27.08.2020
04.09.2020
Chen Restaurant AS 03.01.2020
18.06.2020
30.07.2020
Flo & Fjære 06.07.2020
Lilland Hotell 18.06.2020
05.08.2020
17.10.2020
18.11.2020
Lysefjordsenteret 18.06.2020
30.07.2020
05.08.2020
17.10.2020
Meat & Eat 30.07.2020
13.08.2020
27.08.2020
17.10.2020
Preikestolen Camping 18.06.2020
30.07.2020
Preikestolen Fjellstue 18.06.2020
30.07.2020
18.11.2020
Radlaren Pub 08.02.2020*
21.06.2020*
07.08.2020
17.10.2020
18.11.2020
Rosehagen Kafe 18.06.2020
30.07.2020
13.08.2020
17.10.2020
18.11.2020
Ryfylke Dining 18.06.2020
05.08.2020
Ryfylkegarden Holta 30.07.2020
Senze Lounge Bar 05.08.2020
27.08.2020
17.10.2020
18.11.2020
Verkshotellet 05.03.2020
18.06.2020
05.08.2020
18.11.2020