I dag kan ordføreren få omdiskutert fullmakt

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå er i foreslår rådmannen i Strand å delegere kommunestyrets myndighet til ordføreren for å fatte raske beslutninger.

  • Denne avgjørelsen kan på mange måter sammenlignes med regjeringens koronalov som det har blitt debattert om heftig i alle landets medier.

I rådmannens vurdering og konklusjon står det følgende:
Det er nødvendig å gjennomføre en delegasjon fra kommunestyret/utvalg direkte til ordfører for å kunne fatte avgjørelser raskt. Bruk av delegasjonsreglement vil være krevende å gjennomføre og vil ikke gi mulighet for å få avklart nødvendige tiltak raskt nok.

Kommunestyret vil med dette gi, med hjemmel i kommunelovens § 11 – 8 første ledd, ordfører fullmakt til å ta alle avgjørelser som er nødvendig for å sørge for forsvarlig drift av kommunale tjenester i forbindelse med Koronasituasjonen. Beslutninger som gjøres skal rapporteres til kommunestyret.

Det er uvisst hva som krever så rask beslutning at avgjørelser ikke kan gjennomføres etter kommunelovens § 11 – 8 andre ledd. Men Strand kommune har ikke innvilget iRyfylke innsyn i beredskapsarbeidet som kanskje ville danner et bedre bilde av behovet.

Kanskje kommer Strand kommune med en egen tiltakspakke til lokalt næringsliv? Det handler trolig om økonomiske tiltak for å sikre gode tjenester. Men allikevel bør våre andre folkevalgte be om nærmere forklaring fra administrasjonen på hvilke spesifikke tiltak som ikke kan løses ved en demokratisk prosess.

Legg igjen en kommentar