I forrige ukes levekårsutvalg fikk Senterpartiet svar på sine grunngitte spørsmål om kunstinnkjøp

I lys av en referatsak, som i følge utvalgsleder Sveinung Langvik(H) ga utdypende informasjon om kunstprosjektet i flerbrukshallen, valgte utvalgslederen å svare ganske kort på de grunngitte spørsmålene fra Senterpartiet.

Se referat saken hvor Høyrepolitiker og politisk representant i kunstutvalget, Kari Førland Lauvsnes, fremfører et langt innlegg om kunst, valg av kunst og arbeidet kunstutvalget gjør.

Les de grunngitte spørsmålene og svarene under videoen

Grunngitte spørsmål, med svar uthevd:

1. Hvorfor er det ikke sagt noe om hvilket anskaffelsesregelverk som regulerer konkurransen?

Offentlige innkjøp foregår etter Forskrift om Offentlige Innkjøp. Det er en glipp at det ikke er sagt noe om dette, samt at prosedyren som brukes er «åpen tilbudskonkurranse», jfr. Forskrift for Offentlige Anskaffelser, § 8-3. Dette er nå presisert i utlysningen.

2. Hvorfor er det ikke sagt noe om hvilke evalueringskriterier som gjelder for tildeling (noe som er et krav)?

Det er ikke riktig at det ikke er sagt noe om dette. Det er for det første omtalt generelt i Strand kommunes retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom, punkt 1.4, som handler om kriterier for valg av kunst. Deretter er det presisert i utlysning av konkurransen. Denne kan leses på kommunens nettsider. Det er viktig å være klar over at det ved kunstinnkjøp er en skjønnsmessig vurdering som skal gjøres av kunstutvalget, og at det ikke finnes objektive og allmenngyldige kriterier for vurdering av kunst.

3. Det skal kjøpes inn street art-kunstner. Svært få street art-kunstnere har akademisk utdannelse og enda færre er nok medlem av kunstner organisasjoner. Vil man ikke slite med å etterleve retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom og på den måten utelukke mange potensielle kunstnere selv om det er en åpen anbudskonkurranse?

Dette er en åpen anbudskonkurranse og alle som ønsker det kan delta. Det står ikke noe i retningslinjene om at kunstnere må ha akademisk utdannelse for å levere kunst til Strand kommune, så kunstnere vil ikke utelukkes på bakgrunn av dette.

4. Er det korrekt forstått at de nylig vedtatte retningslinjene utelukker kjøp av kunst fra lokale kunstnere selv med direkte kjøp under 100 000 så lenge de ikke har akademisk utdanning? I så tilfelle, er det intensjonen?

Det står ikke noe i retningslinjene om at kunstnere må ha akademisk utdannelse for å levere kunst til Strand kommune og dette er heller ikke intensjonen.