Tirsdag økte barnetrygden med nesten 30 prosent

Fra tirsdag 1. september 2020 økte barnetrygden for barn under 6 år med 300 kroner i måneden. Økningen utgjør 3 600 kroner i året.

I fjor økte barnetrygden med litt over 1 000 kroner i året for alle barn. Dette var første gang på over 20 år at barnetrygden ble endret. Nå øker barnetrygden for de minste barna med ytterligere 3 600 kroner i året.

– Dette er et historisk løft for barnefamiliene. I Granavolden-plattformen fikk vi gjennomslag for å øke barnetrygden med 7 200 kroner i året, for barn fra 0 til fylte 6 år. Nå er vi godt på vei med å innføre dette løftet. 3 600 kroner ekstra i året kommer til å gjøre hverdagen romsligere for de barnefamiliene som trenger det mest, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Økt barnetrygd for barn opp til fylte 6 år vil gi en høyere disponibel inntekt til småbarnsforeldre. De har ofte kortere fartstid i yrkeslivet og kan derfor ha en svakere privatøkonomi enn foreldre med eldre barn.

– Omkring 111 000 barn vokser i dag opp i familier med vedvarende lavinntekt. Barnetrygden er den enkeltstønaden som trolig betyr mest for å sørge for at færre barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Jeg håper denne økningen kan bidra til å gi noen av disse barna bedre muligheter, sier Ropstad.

Fra 1. september 2020 vil foreldre til barn under 6 år få utbetalt 1 354 kroner i måneden. Dette gjør at den årlige satsen vil være på 16 248 kroner.