Idrettslag kan få skjenkebevilgning til arrangementer

For en tid tilbake skrev vi om de foreslåtte retningslinjene for salg og skjenking av alkohol i Strand kommune. Det var ventet at dette skulle bli behandlet i levekårsutvalget 4. februar, men saken kom ikke oppe.

Etter dette kom saken opp i kommunestyret ved en feil, og ble sendt tilbake for behandling i levekårsutvalget først. Nå er saken berammet til førstkommende levekårsutvalg 31. mars. På grunn av koronasituasjonen vurderes det hvordan møtet skal avholdes.

Fra forrige artikkel er det lite nytt med unntak av at det nå blir åpnet for å innvilge skjenkebevilgning til idrettsanlegg, idrettsarrangementer og etterfester til slike arrangement ut fra en konkret vurdering.

Utdraget fra retningslinjene lyder:
Skjenkebevilling til idrettsanlegg, idrettsarrangementer og etterfester til slike arrangement kan alikevel gis ut fra en konkret vurdering gis til lokaler og arrangementer med tilrettelagte fasiliteter for servering. Skjenking kan kun finne sted i egne området avskjermet fra publikum. Skjenkingen kan ikke finne sted mens det pågår stevner, tabell- cupkamp eller lignende, kun før og etter disse arrangementene og i pauser. Skjenkestedet må ha et mattilbud.

Det vurderes i saksfremstillingen at dette vil gi gevinst til rusarbeidet i kommunen mot at vi har flere arrangementer med skjenking i ordnede former hvor arrangørene holder seg til rammene i retningslinjene. Det må være hensiktsmessig å redusere antall «medbrakt» fester i forbindelse med slike arrangement. Ettersom disse festene uansett blir arrangert uten skjenkebevilling er det i praksis liten endringen, men mer en formalitet. Det kan bidra positivt til klubbene som har mulighet til å få inntekter de går glipp av med dagens praksis.

Rådmannen foreslår at de nye retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Strand kommune vedtas. Og at det skal kreves fornyet søknad til salgs- og skjenkebevillinger som er innvilget før 2018.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar