Ikke kast batterier i restavfallet hjemme

IVAR Renovasjon har en viktig melding å komme med når det gjelder hånstering av batterier.

Batterier skal ikke kastes sammen med glass- og metallemballasje på miljøstasjoner, og heller ikke i restavfallsdunken hjemme. Batterier kan forårsake brann og skal enten leveres til butikker som selger batterier, eller på en gjenvinningsstasjon.

Forrige uke hadde IVAR et nytt branntilløp på mottakssenteret Sirkel, pga batterier som er levert inn sammen med glass-og metallemballasje.