Influensavaksinen 2020 er kommet

Nå er Strand kommune i full gang med å forberede vaksinasjon mot sesonginfluensa og gir her Informasjon om hvem som anbefales å ta vaksine, og tidspunkt for vaksinering.

Risikogruppene er som tidligere år alle personer over 65 år, voksne og barn med alvorlig hjerte- eller lungesykdom, kronisk nyresvikt eller nedsatt immunforsvar og alle med diabetes, personer som er overvektige (KMI over 40) og gravide etter 13. svangerskapsuke, skriver smittevernlege Anja de Jong på kommunens nettside.

  • Også helsepersonell med pasientkontakt, husstandsmedlemmer til personer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere anbefales å ta vaksinen.

Beboere på alders- og sykehjem vil få en egen vaksine som er best egnet for denne gruppen. Denne vaksinen er ventet i begynnelsen av desember.

De Jong presiserer at i år er det ekstra viktig at alle i ovennevnte grupper tar vaksine.

Inntil videre er det ikke anledning for vaksinasjon av andre enn disse gruppene foreløpig fram til 1. desember.

Pasienter som av andre grunner har timeavtale hos lege fra 14. oktober og utover i november vil kunne få vaksinen i forkant av time.

For å følge smittevernreglene kan ikke legekontorene vaksinere ved oppmøte på dagtid. Derfor har legekontorene følgende organisering:

Rådhusgaten legegruppe

Kun ved timebestilling: Onsdag ettermiddager 21. oktober, 28. oktober og 4. november klokka 16:00-20:00

Bestill ved henvendelse til kontoret. Par anbefales å be om time til vaksinering samtidig.

Jørpeland legesenter

De som er født januar/februar: onsdag 21. oktober klokka 16:30-17:30

De som er født mars/april: onsdag 21. oktober klokka 17:30-18:30

De som er født mai/juni: onsdag 21. oktober klokka 18:30-19:30

De som er født juli/august: tirsdag 27.oktober klokka 16:30-17:30

De som er født september/oktober: tirsdag 27. oktober klokka 17:30-18:30

De som er født november/desember: tirsdag 27. oktober klokka 18:30-19:30

Tau legesenter

De som er født januar/februar: torsdag 22. oktober klokka 16:30-17:30

De som er født mars/april: torsdag 22. oktober klokka 17:30-18:30

De som er født mai/juni: torsdag 22. oktober klokka 18:30-19:30

De som er født juli/august: torsdag 5. november klokka 16:30-17:30

De som er født september/oktober: torsdag 5. november klokka 17:30-18:30

De som er født november/desember: torsdag 5. november klokka 18:30-19:30.

Par kan gjerne møte samtidig.