Ingen lokale kunstnere med i konkurransen på Nye Fjelltun

Illustrasjon: Arkipartner AS

Av de utvalgte kunstnerne som skal konkurrere om oppdraget med å lage kunst til Nye Fjelltun er ingen av de lokale.

Kunstutvalget er godt i gang

I slutten av mars gjennomførte kunstutvalg i Strand kommune sitt første møte for utsmykning på Nye Fjelltun. På møtet ble kultursjef Trond Ole Paulsen valgt til leder og kunstkonsulent Anne-Kjersti Hermanrud ble valgt til nestleder for kunstutvalget.

Det ble også bestemt i møtet at det skulle brukes kunstkonsulent og som ved utsmykning i Superparken er det kunstner Anne-Kjersti Hermanrud som er hyret inn. Det ble også besluttet av kunstutvalget at det ikke var ønskelig med en åpen prekvalifisering, slik som på Superparken. Kunstkonsulent Anne-Kjersti Hermanrud ville dermed i forkant av neste møte, drøyt tre uker senere i april, sende kunstutvalget noen forslag til aktuelle kunstnere.

I møtet 15.april ble det avklart at budsjettet for kunst på Nye Fjelltun var 870.000 inkl.mva, hvorav inntil 10% er satt av til honorar for kunstkonsulent. Konkurranseperioden ble satt til 3 måneder med et konkurransehonorar på 25.000,- pr kunstner. Kunstutvalget uttrykket også at de har ambisjon om at lokale mekaniske verksteder kan bli brukt i arbeidet.

Ingen lokale kunstnere vurdert til konkurransen

Hermanrud foreslo i en epost til kunstutvalgets medlemmer 10 forskjellige kunstnere basert på form og uttrykk som kunne være interessante å jobbe videre med. Ingen lokale kunstnere var blant de foreslåtte men to av disse er lokalisert i Rogaland.

At lokale kunstnere ikke er vurdert som aktuelle for konkurransen er helt i tråd med vedtaket i formannskapet i saken om retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. I formannskapsmøtet i februar i år sa ordfører Irene Heng Lauvsnes at saken om retningslinjer egentlig er en «gladsak» der det viser at kommunen har tenkt å bruke penger på kunst. Ordføreren sa også at hun har full tillit til at rådmannen og kultursjefen vil finne måter å få frem lokale kunstnere på uten at dette står i retningslinjene.

Til Strandbuen sa Lauvsnes i februar at det er likevel viktig å understreke at vi også i framtiden vil ta hensyn til lokale kunstnere.

Følgende kunstnere ble i møtet 15.april valgt og blir invitert til å delta i konkurranse:

– Petter Alexander Hepsø (f.1973) fra Kråkerøy i Fredrikstad kommune.
– Hans Martin Øien (f.1964) fra Berger i Drammen kommune.
– May Bente Aronsen (f.1962) fra Oslo i Oslo kommune.

Ytterligere to kunstnere ble av kunstutvalget satt opp som reserve, dersom noen av de utvalgte ikke kan eller ønsker å delta.

– Tor Lindrupsen (f.1958) fra Kråkerøy i Fredrikstad kommune.
– Njål Lunde (f.1973) fra Skudeneshavn i Karmøy kommune

Tirsdag 12.mai var det planlagt nytt møte i kunstutvalget hvor blant annet kunstplanen skulle drøftes, tilbakemelding fra aktuelle kunstnere og videre fremdrift.

Politikere er undrende til fremgangsmåten

Nestleder i levekårsutvalget, Trond Hjorteland (KrF), sier at han har bedt om at rådmannen orienterer om status for anskaffelse av utsmykking på Nye Fjelltun på neste møte i levekårsutvalget.

Hjorteland var også en av politikerne i levekårsutvalget som sammen med Sp, FrP og Mads Hjelmen i Høyre fikk flertall for å støtte lokale kunstnere.

Alf Henning Heggheim (Sp) synes det høres merkelig ut hvis ingen lokale kunstnere hverken er vurdert, invitert eller fått muligheten til å komme med bidrag til Nye Fjelltun. Han bemerker også at det det synd at vi som lokalpolitikere blir orientert om status for prosessen gjennom lokal presse.

Kunstutvalget som håndterer prosessen må kunne begrunne hvorfor lokale kunstnere ikke er vurdert eller invitert i konkurransen, sier Heggheim.

  • Endringene i retningslinjene skulle jo ikke ekskludere lokale kunstnere.

Også i anskaffelsesstrategien som formannskapet behandlet på sist møte blir det lagt opp til å tilrettelegge for lokalt næringsliv innenfor rammen av lovgivningen. Selv om det nok er innenfor lovverket å invitere til en lukket konkurranse, må kunstutvalget kunne begrunne prosessen og hvilke vurderinger som er gjort, avslutter han.

Petter Korneliussen (FrP) regner med at det blir et fint verk som passer godt inn på skolen uansett hvor kunsteren kommer fra. Men vedtaket som ble gjort politisk viser seg gjerne å være feil siden knapt noen er fra Rogaland, som er med i konkurransen om å få oppdraget. Endringene skulle ikke ekskludere lokale kunstnere, men flertallet ville ikke spesifikt inkludere de i vedtaket heller, avslutter Korneliussen.