Ingen svar på kritikk mot kommunens prioriteringer til kultur

I januar gikk avtroppende kultursjef Trond Ole Paulsen ut med krass kritikk av sin arbeidsgiver Strand kommune i en reportasje i Strandbuen. Siden da, er det ikke registrert noen motsvar på kritikken fra politisk eller administrativ ledelse i kommunen.

I Strandbuen 19.januar kunne en lese at avtroppende kultursjef Trond Ole Paulsen betegner sine tre år som kultursjef i Strand kommune som hans største yrkesmessige fiasko. Han retter også sterk kritikk mot politikerne som ikke en gang har bevilget nok penger til «dassen på Folkets hus» en gang.

Flere reagerte på den kritiske omtalen

Alf Henning Heggheim. Foto: Senterpartiet

Gruppeleder i Strand Senterparti, Alf Henning Heggheim, forteller at han på vegne av partiet rettet en henvendelse til ordføret Irene Heng Lausvnes med kopi til alle gruppelederne i slutten av januar. Årsaken var at partiet hadde fått en del reaksjoner på reportasjen i Strandbuen 19.januar.

Reaksjonene kom etter følgende uttalelser fra avtroppende kultursjef Paulsen «-Disse tre åra er min største yrkesmessige fiasko , seier den avtroppande kultursjefen» og «Eg startar nå kvar morgen med 15 minutt med stille gråt over at draumen om å vera med på å gje Jørpeland eit hjarte i form av eit kulturhus, enda med at me ikkje eingong fekk pengar til å fiksa dassen på Folkets Hus. Det er bare nitrist. Eg fattar ikkje at det kunne gå så gale«.

Vår anmodning til ordfører var å ta dette opp med kommunedirektøren eller direkte med Paulsen. Det skulle ordfører gjøre, forteller Heggheim.

Uttalelsene «oser» av mistillit til kommunestyret. Noen mener det minner om en «unge i trassalderen» som ikke fikk det som han ville. En leder i en slik posisjon skal ikke opptre utad på en slik måte, presiserer Heggheim.

Noen vil hevde at Paulsen er en av de beste kultursjefene vi har hatt. Det er vi enige i. Og vårt inntrykk basert på tilbakemeldinger er at han også har vært godt «likt» blant frivillige lag og organisasjoner, legger Heggheim til. Men, det siste året og nylige uttalelser i media etter oppsigelsen, har dessverre for flere av oss bidratt til et mer nyansert bilde, avslutter Heggheim.

Ingen klar tale fra ordføreren

Ordfører Irene Heng Lauvsnes. Foto: Strand Høyre

Etter det som må betegnes som kritikk mot politiske prioriteringer i kommunen, tok iRyfylke kontakt med ordfører Irene Heng Lauvsnes for en uttalelse.

Ordføreren ble blant annet spurt om hva hun syns om at avtroppende kultursjef Trond Ole Paulsen kaller sin tid som arbeidstaker for Strand kommune, som en yrkesmessig fiasko.

Videre ble ordføreren spurt om blant annet;
Hva har du eller kommunedirektøren foretatt dere i forbindelse med kultursjefens utblåsning?
Mener du at kultursjefen svartmaler oppfatningen av kulturen i Strand kommune?

I et kort svar skriver Lauvsnes at hun er veldig godt fornøyd med den jobben kultursjef Trond Ole Paulsen har utført for Strand Kommune og jeg er glad for at så mange som 18 har ønsker å jobbe som kultursjef i Strand.

Utover dette har jeg ingen kommentar, avslutter ordføreren.

I sitt svar på Alf Henning Heggheim sin epost svarte allikevel ordføreren at hun langt på vei var enig i hans reaksjon og at hun hadde/ville ta dette opp med kommunedirektøren skriftlig/muntlig. Ordføreren ga også uttrykk for at dette ikke var greit (red.anm. av kultursjefen).