Interpellasjon angående inneklimaet ved Jørpeland ungdomsskole

Interpellasjon til kommunestyret 19.02.20, av Anniken Tjøstheim, Strand SV

Strand SV med Anniken Tjøstheim har vært i møte med flere tillitsvalgte ved Jørpeland ungdomsskolen for å diskuterer hvordan hverdagen er for eleven og lærerne og inneklimaet på skolen.

Etter Sintef sine anbefalinger så er det blitt pusset opp en del av skolen. Når dette arbeidet ble satt igang ble det avdekket mye større skader på bygningen enn først antatt. 

Nå når arbeidet skal fortsette på resten av skolen er det viktig at det blir gjort en grundig jobb. Det er er satt av penger til oppussing av skolen, men slik inneklimaet er per i dag så må det grundigere arbeid settes i gang. At lærere og elever blir syke av å være på jobb og skolen kan vi ikke godta. 

Vi i Strand SV mener at dette er noe vi må ta tak i med en gang og kommunene må heller utsette noen andre prosjekt som vi har planlagt. 

Nå må vi vise at vi satser på skolene og ta ansvar som skoleeiere.

Realiteten er at lærere slutter og det er vanskelig å få tak i vikarer. Alle våre barn på Jørpeland skal tllbringe 3 år ved denne skolen. Er det et slikt inneklima vi ønsker å sende barna våre til? 

Vil ordføreren be om en utredning fra rådmannen av hva som må bli gjort for at inneklimaet på skolen skal bli opp til standar og at legge det fram som en sak ved neste kommunestyre? 

Og vil rådmannen og ordføreren involvere tillitsvalgte på arbeidsplassen i videre arbeid?

Legg igjen en kommentar