Interpellasjon om arbeidsplasser til ungdom av Strand Høyre

Strand Høyre har tro på at ved å gi ungdom jobbmuligheter, så kan smaken på arbeidslivet og det å kunne bidra i viktige tjenester være både god forebygging og motivasjon til både dem og til brukere av tilbudet.

Strand kommune har flere virksomheter som kan tilrettelegge for jobb til ungdom; F-eks Bygg og eiendom v/ park og grønt, vaktmester tjenester ol. Kommunen har et utstyrslager driftet av kulturkontoret. Dette er et veldig godt tilbud, som dessverre har for lite åpningstid på ettermiddag og i ferier. Mange barn, ungdommer og familier har ved dette tilbudet fått mulighet til å delta i aktiviteter de kanskje ellers ikke ville fått. Mangel på ansatte som jobber ettermiddag og ferier gjør det utfordrende å gjøre dette tilbudet så tilgjengelig som vi ønsker.

Nå når sommeren er på vei og skateparken åpner helt vil vi at utstyrslageret har åpent så ofte som mulig slik at tilbudet er dekket, både ettermiddager og sommer. Strand Høyre mener det kan legges til rette for flere ungdomsarbeidsplasser i kommunen.

Strand Høyre ber rådmannen finne mulige arbeidsplasser til ungdom og sette av inntil 200.000 kr i 2020 til ettermiddag, helg og sommerjobb.

Interpellasjonen behandles i det planlagte kommunestyremøte 25. mars.

Legg igjen en kommentar