Interpellasjon om digital tilgang for eldre på institusjoner

Foto: Høyre

Vi ser nå mer enn noen gang at behovet for digital tilgang er mer aktuelt enn før, skriver Mads Hjelmen i en interpellasjon til levekårsutvalget neste uke.

Dette gjelder mennesker i alle aldre og de mest sårbare er kanskje de eldre når det gjelder tilgang på kontakt med sine nærmeste. Hjelmen sikter spesielt til eldre på Jonsokberget og Tautunet. Han sier til iRyfylke at kommunen må bidra der de har muligheten for å tilrettelegge.

Koronapandemien, med institusjoner stengt for pårørende, har vist at det også for fremtiden bør tas i bruk digitale løsninger slik at det ved oppholdet i kommunens institusjoner kan opprettholdes en digital kontakt med pårørende.

Det 20-århundre er nok mer digitalt enn de fleste eldre noen gang kunne sett for seg. Ta simulatoren på Tautunet hvor de eldre kan sykle på trimsykler mens de ser video fra lokale veier. Dette tiltaket viser at med digitalisering også i institusjonene kan de eldre få en bedre opplevelse og kontakten med pårørende blir enklere uavhengig av ytre påvirkninger.

I interpellasjonen fra Strand Høyre, ønsker Hjelmen status på tilgang til WiFi til beboere på Jonsokberget og Tautunet. I levekårsutvalget førstkommende tirsdag stiller Hjelmen følgende spørsmål:

Hvordan tenker Strand kommune at velferdsteknologi skal benyttes på Jonsokberget og Tautunet?

Hva skal til for at dette blir tilrettelagt på en enklere måte for beboerne?