IVAR innfører forbud mot fargede søppelsekker fra nyttår

Vet du hva som skjuler seg i de sorte søppelsekkene? Ikke IVAR heller. Fra 1. januar 2021 innføres forbud mot å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på alle IVARs gjenvinningsstasjoner.

IVAR vil gjerne se hva kundene kaster på stasjonene sine og årsaken er ikke nysgjerrighet men sikkerhet og miljøhensyn. Alt avfall må derfor leveres løst eller i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på din lokale gjenvinningsstasjon for 30 kroner per rull og i de fleste dagligvarebutikker.   

Hvorfor lurer kanskje mange på

Den innsatsen du og IVAR gjør sammen, fører til at 80 % av alt avfall gjenvinnes. IVAR syns de begynner å blir virkelig gode, men sammen med kundene kan de bli enda litt flinkere, skriver IVAR i en pressemelding.

De fleste gjør så godt de kan med kildesorteringen, men sammen med søppelet som tidligere ble levert i fargede/sorte sekker kom det ofte bla.  elektrisk- og farlig avfall. Det inneholder miljøgifter og utgjør en brannrisiko. For å unngå dette, må alt søppel nå leveres i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige søppelsekker fører til at:

• Du sorterer bedre.

• Mest mulig søppel blir kildesortert riktig og går til gjenvinning. 

• Sikkerheten til de som jobber på anleggene økes. 

• Utslipp av miljøgifter reduseres.

• Brannrisikoen reduseres. 

IVAR er et interkommunalt selskap som eies av 11 kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg og Klepp, med et samlet innbyggertall på ca. 340.000. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.