Jørpeland Handelsforening ønsker mer skilting til sentrum langs fylkesveien

Jørpeland Handelsforening sendte i forrige uke en henvendelse til Rogaland Fylkeskommune om mer skilting av Jørpeland sentrum langs fylkesveien. Det spesifikke stedet er krysset mellom fylkesvei 523 og Obstfeldervegen som leder ned til Jørpelandsvågen.

I henvendelsen skriver sentrumsleder Elin Aasheim Rossemyr at Jørpeland handelsforening med sine medlemmer ønsker et hvit skilt i samme størrelse som skiltene som allerede henger her med teksten «Sentrum» på.

Det påpekes at det pr dags dato kun er ét skilt mot sentrum som står ved rundkjøringen ved rådhuset lenger nord langs fylkesveien. Handelsforeningen tror at med et tilsvarende skilt i starten av sentrum, ved Tunglandsbrua, vil det skape mer trafikkgrunnlag i hele sentrum. Trafikken som kommer fra Høgsfjordsambandet og Preikestolen parkering vil finne dette skiltet veldig informativt, avslutter sentrumslederen i sin henvendelse.