Jørpelandsholmen 2020 – Suksessåret

2020 ga positive resultater på besøkstallene på Jørpelandsholmen noe som trolig kan ses i direkte sammenheng med åpningen og gratis passering i Ryfylketunnelen. Utrolige 33% vekst fra 2019 og 44% vekst fra 2018 er tallenes tale.

Totalt var det over 175.000 personer som besøkte Jørpelandsholmen i 2020, en vekst på over 40.000 personer fra 2019.

Statistikk over besøkende

Strand kommune har tellepunkt ved Stålverksbrua som teller passeringer. Tellepunktet teller passeringer både mot holmen og av holmen og det er dette grunnlaget delt på to som danner grunnlag for besøkende. Tellepunktets bakside er at dersom grupper går samlet og tellepunktets sensor ikke brytes mellom personene i gruppen, vil eksempelvis 5 personer telle som 1 person. Når grunnlaget andre veien legges til utjevnes noe av differansen, men med all sannsynlighet er de faktiske besøkstallene høyere enn de aktuelle.

Besøkende de foregående årene sammenlignet med 2020:

Besøkende 1.jan – 31.des 2018 | 121988
Besøkende 1.jan – 31.des 2019 | 132654 +44,19%
Besøkende 1.jan – 31.des 2020 | 175890 +32,59%

Dagssnitt per uke, per helg og totalt per uke gjennom hele 2020