Kampen om kommunevåpenet fortsetter

Vår artikkel «Strand må skifte kommunevåpen mener flere! Hva tenker du?» skapte mye engasjement i kommentarfeltet på facebook før helgen.

Vi har tatt en runde med personer både politisk, administrativt og i næringlivet. Meningene er forskjellige men det er på det jevne positivitet til i det minste å ta diskusjonen og se på hvilke muligheter som finnes.

Det oppleves forøvrig liten vilje eller ønske til å uttale seg om temaet blant noen. Verken daglig leder i Norwegian Experience Eyvind Flood, Reiselivsdirektør Liv Jorunn Tjelmeland i Reisemål Ryfylke eller Reiselivsdirektør i Region Stavanger Elisabeth Saupstad har svart på vår henvendelse. Dette er personer med nøkkelroller i reiselivet i Ryfylke og burde helt klart ha en mening. Det ble også sendt mail til alle gruppelederne i politiske partier i kommunen hvor ingen har fulgt opp med svar.

Under har vi værtfall samlet et knippe uttalelser fra politikere og næringslivet.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H)
Jeg mener ikke noe om dette enda, svarer Lauvsnes innledningsvis. Hun utdyper med at de har ingen sak om kommunevåpen akkurat nå.

Vi har så mange viktige saker pågående nå. En slik prosess krever involvering og vi må gjøre det skikkelig dersom vi skal gjøre det.

Tor-Arne Johnsen (Næringssjef Strand kommune)
Næringssjefen som også har ansvarsområder som reiselivsjef mener kommunevåpenet må være en del av en brandingstrategi. Han forteller også at det i kommunen arbeides mye med identitet og branding. Reiselivsplanen til Strand kommune som ble vedtatt i kommunestyret 19.juni 2019 er et omfattende dokument som det jobbes mye rundt. Strands identitet er helt klart indutri med vannkraft, Stålverket, mølle osv. Men identitet er ikke statisk, den forandrer seg over tid.

Næringssjefen forteller om Bilbao i Nord-Spania som i all tid har vært stemplet som en industriby. Men på slutten av 90-tallet bestemte byen seg for å igangsette «revitalisering» av byen. Nå fremstår byen som en kulturby med store grønne parker, trange historiske gater, moderne kunst og arkitektur. Det som trekkes frem er blant annet Guggenheim-museet.

Diskusjonen rundt kommunevåpenet viser at det er et engasjement rundt dette. Og næringssjefen legger ikke skjul på at dette er spennende tema.

Petter Korneliussen (Frp)
Dette er ikke noe vi har tatt stilling til som gruppe. Jeg personlig mener at vi har et kommunevåpen som viser vår identitet godt. Jeg er likevel ikke negativ til en sak om det. Hva kost-nytte verdien blir er ikke utredet og dette er heller ikke noen ny sak siden debatten rundt dette har kommet og gått en stund.

Vi er positivt innstilt til en sak om dette slik at alle sider blir belyst. Først da kan vi konkludere om dette bør gjøres eller ikke.

Jan Andor Næss (Mdg)
Jeg har stor respekt for både Skjæveland og Johannessen sine meninger, og tror kommersielt at det kan være en god ide, men at det også har sin pris. Jeg tror ikke vi vil støtte en utredning, men det kommer an på forutsetningene for utredninge. Vil vi få mer folk i sentrum og rundt i resten av kommunen eller vil det generere mer personer på selve Preikestolen?

Når det er sagt så må vi ikke glemme identiteten til Strand kommunen som ett tidligere og delvis enda industrisamfunn.

Vi i MDG har også stor tro på bærekraftig industri og mener vi må ha mer fokus på det. Noe som vil bygge opp under identiteten vi allerede har sett opp mot kommunevåpenet. Med tanke på prioriteringer og investeringer Strand kommune står over for fremover er jeg usikker på om vi i vår iver etter å trekke mer penger ut av Preikestolen raskt mister fokus på viktigere verdier.

Snorre Walde (BTN)
Jeg har som tidligere kjent også vært sterkt i mot endring av kommunevåpenet vårt. Å endre fra vannhjulene til Preikestolen er historieløst fra ende til annen. Vannhjulene forteller hele kommunens historie, både på Fiskå, Tau og Jørpeland. Å ha bilde av en fjellformasjon forteller ingenting om oss, mener Walde.

Kolbjørn Pedersen (Sentrumsleder Jørpeland)
Jeg har stor respekt for gammel historie. Men for handelsforeningen er det et kommersielt interessant tema.

Øyvind Stuvik (Reiselivsaktør, Fjordexpedition)
Stuvik mener at markedsføring av området som turistmål har lite med kommunevåpen å gjøre. Da er det bedre å bruke 10 % av summen som ville blitt brukt på nytt kommunevåpen til markedsføring på digitale plattformer, mener han. At noen ønsker nytt kommunevåpen er ok, men jeg mener det blir feil å tenke det vil kunne brukes i stor grad innen markedsføring av kommunen. Jeg tror det finnes bedre metoder for samme sum penger.

Mulig det å skifte kommunevåpen har noe for seg i andre sammenhenger og kan forsvares der, men for turisme og reiseliv skjønner jeg ikke helt hvorfor det trengs. I tillegg vil det bare skape enda større vanskeligheter for samarbeid med Sandnes, og Forsand som er viktige samarbeidspartnere for mange aktører innen reiseliv.

Jeg har tro på å utvikle produktene og aktivitetene til å bli i verdensklasse. Dersom produktene er bra, er logo og kommunevåpen mindre viktig i reiselivssammenheng. I Strand er det viktigere å bruke penger på å heve nivå, og utvikling av aktiviteter og opplevelser enn det er å skifte kommunevåpen slik jeg ser det. Produktene blir ikke bedre om vi skifter kommunevåpen, konstaterer Stuvik.

Linda Asbjørnsen (Sp)
Jeg er veldig positiv men vi har ikke tatt opp dette med kommunevåpen som en sak i SP. Vi har diskutert en masse rundt turisme og om hva som skjer fra 1.januar 2020. Jeg kommer til å ta opp dette i gruppa for å høre på stemninga.


Videre oppfordrer vi alle som ønsker å si noe om saken til å sende inn dette til [email protected]

Legg igjen en kommentar