Kan bli mer liberal alkoholpolitikk i Strand kommune

I førstkommende levekårsutvalg 4. feb er det ventet at politikerne får fremlagt en sak om nye retningslinjer for skjenking og salg av alkohol i Strand kommune.

I følge saksfremstillingen iRyfylke har fått tilgang til går der mot en litt mer liberal salg og serveringspolitikk.

Retningslinjene for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Strand kommune var på høring fra september til oktober og i høringen kom det inn to uttalelser. Disse var fra henholdsvis Treverket Mat & Skafferi AS og Av-og-Til koordinator, Jeanette Litlatun Fossmark.

De viktigste endringene som er foreslått i de nye retningslinjene er:

Uteservering uten begrensning for gruppe 3 (brennevin). Begrunnelse: Det er vannskelig for folk å forstå hvorfor de kan ta med vinglass ut men ikke cognac til kaffien. Det kan skape uheldige situasjoner for de ansatte som må forklare denne regelen til gjestene sine. Ingen av våre nabokommuner eller andre i samarbeidet om skjenkekontroll praktiserer en slik begrensing knyttet til uteservering.

Utvidet salg av alkohol på dagen før helligdag til kl. 18:00. Begrunnelse: Strand kommune er den eneste kommunen i Rogaland med denne regelen om stengning av salg av alkohol kl 16.00 dagen før helligdag. Det er mer hensiktsmessig at vi har like åpningstider som resten av Rogaland.

Åpnet for salg av alkohol på valgdager. Begrunnelse: Det er opp til kommunene selv om de vil forby salg av alkohol på valgdager, de fleste kommuner har valgt å gå bort i fra dette forbudet. Det er stor forvirring rundt dette både blant salgsteder og befolkningen. For å unngå uheldige misforståelser og regelbrudd er det mest hensiktsmessig at vi følger våre nabokommuner og tar bort forbudet.

One Comment

Legg igjen en kommentar