Kan bli redusert fartsgrense på Velandsvegen på Fiskå

I et høringsbrev til Strand kommune orienterer Statens Vegvesen om at de har mottatt søknad om redusert fartsgrense på deler av Velandsvegen/Fv.4666 på Fiskå.

Søknaden kommer fra en bekymret innbygger som påpeker at den aktuelle veien er en smal en-felts vei, uten gang- og sykkelsti og at det ferdes en del barn på strekningen. Det nevnes også at alle øvrige veier som fører inn til Fiskå veikryss (sentrum) har fartsgrense 50 km/t, dvs Fiskåvegen, Vostervegen og Sørskårvegen.

I høringsbrevet fra Statens Vegvesen bemerkes også at det har vært én personskadeulykke i kurven det vises til i løpet av de senere år. SVV har slik det fremgår av høringsbrevet ingen innvendiger mot søknaden og har derfor sendt for å be om uttale fra Strand kommune og Sør-Vest politidistrikt i henhold til Skiltforskriften.

Svarfristen er satt til 22 november og påpeker at dersom de ikke har hørt noe innen fristen antar de at høringsinstansene samtykker i tiltaket.

One Comment

Legg igjen en kommentar