Kan bli redusert fremkommelighet i noen uker mellom Jørpeland og Tau

I forbindelse med arbeidet med gang- og sykkelvei mellom Grønevoll og Solbakk skal Statens Vegvesen i gang med grunnundersøkelser på strekningen.

Når grunnundersøkelser gjennomføres skal fremkommelighet være grei. Vi skal ikke bore på veien, kun i grøft eller utenfor veg. Vil bli noe belting med borerigg på veg, men det skal ikke være til større hinder enn at biler må bremse ned og kan passere i motsatt kjørefelt. Det vil bli skiltet om arbeid langs veg, opplyser Mads William Brevik i Statens Vegvesen. Arbeidet med grunnundersøkelser er forventet å ta sirka to uker og arbeidet er planlagt til en gang mellom uke 46 og 51, opplyser SVV i et brev til grunneierne.

Det er 8 berørte grunneiere i forbindelse med grunnundersøkelsene, forteller Brevik. Og det vises forøvrig til den vedtatte plan nr: 11-2 Gang og sykkelveg mellom Jørpeland og Tau.

I brevet til grunneierne går det også frem at det kan bli aktuelt med supplerende undersøkelser i etterkant, men at SVV da vil ta kontakt med de aktuelle grunneierne det gjelder. Like før Solbakk eier kommunen et areal som streker seg sirka 340 meter langs riksvegen. på Det aktuelle streket opplyser SVV at det vil bli foretatt åtte boringer.

Det videre arbeidet etter grunnundersøkelsene forventes startet tidlig neste år. Vi jobber mot utlysning 1 kvartal 2020. Rv. 13 Solbakk-Grønevoll skal omklassifiseres til fylkesveg ved åpning av Solbakktunnel, sier Brevik. I tråd med Regionreformen overføres fylkesvegprosjekter til ny Vegenhet i Rogaland Fylkeskommune 01.01.2020.

Legg igjen en kommentar