Kan skøytebane i Jørpeland sentrum bli en realitet?

Strand kommune, Jørpeland handelsforening og Strand Hockey har et felles ønske om å realisere en kunstisbane på Jørpeland vinteren 2019/2020. Som mange kjenner til ble dette forsøkt også forrige vinter, men korte tidsfrister gjorde det vanskelig å komme i havn med finansieringen. Nå er de i gang med planleggingen av isbane for dette året, i håp om at det skal la seg løse denne gangen.

Dersom dette skal kunne bli en realitet må kommune og næringsliv gå sammen om finansieringen. Dersom ditt firma ønsker å profilere seg gjennom å sponse isbanen, er reklameplass på gjerdet rundt banen tilgjengelig. I tillegg kan det fryses ned bannere, logoer, etc. i selve isen.

Et løft mot permanent ishall
Strand Hockey håper midlertidig skøytebane kan bli et årlig innslag i kommunen frem til en eventuell ishall er på plass. Dette mest for å stimulere et behov for barn og unge til å utfolde seg og styrke de unges motoriske evner. De har også stor tro på at en midlertidig skøytebane i feks Jørpeland sentrum vil være med på å skape mer liv i sentrumsgatene. Dette kan også være med på å bidra til økt etterspørsel for permanent isflate i distriktet, nå som hele regionen vil være tjent med.

En permanent ishall kan brukes til mangt. Den kan inngå som en del av fysisk-undervisningen på skolene i regionen, Tau Vgs, barnehager mm. Det vil kunne tilbys skøyte- og hockeyskole så vel som andre aktiviteter på is. Vinteridrett er relativt fraværende i Ryfylke, med få unntak.

Vellykkede arrangementer andre steder
Både i Sandnes og Stavanger hadde de forrige vinter midlertidig skøytebane. Til stor glede for mange små og store. Med noe midlere vintere de siste årene har skøyteis på feks Resahaugen skole og Fjelltun vært fraværende.

En midlertidig skøytebane i Jørpeland sentrum har potensiale til å skape mye liv i en ellers mørk del av året. Kombinert med julehandel og andre arrangementer i sentrum vil dette kunne være prikken over i’en.

Dersom noen har spørsmål, kan disse rettes til styreleder i Strand Hockey, Marius Bjørnør på tlf 46548668

Hovedbilde: Bankisen, Sandnes Sparebank

Legg igjen en kommentar