Leserinnlegg: Senterpartiet heier på arbeidet til Aksjonsgruppa i Forsand

Senterpartiet i Strand heier på arbeidet som «Aksjonsgruppa ja til folkeviljen, nei til tvangssamanslåing» i Forsand våren 2020 starta med formål å omgjera tvangssamanslåinga mellom Forsand og Sandnes til fordel for ei samanslåing mellom Forsand og Strand. Skrevet av: Senterpartiet i Strand, Styret og Kommunestyregruppa Bakgrunnen er overtrampet som blei...

Leserinnlegg: Vi gir ikke opp nasjonalpark i Rogaland!

For en uke siden oversendte Miljødirektoratet et forslag om utredning av seks nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Det var svært skuffende at ingen av forslagene ligger i Rogaland. Skrevet av: Anne Kathrine Lycke, fagsjef naturforvaltning og Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening. I forkant hadde Miljødirektoratet konkludert med...

Leserinnlegg: Rusreformen er et eksperiment

Strand FrP vil kalle den foreslåtte rusreformen, som regjeringspartienes politikere "skryter opp i skyene", for et eksperiment med våre ungdommers liv, skriver Petter Korneliussen(FrP) i dette leserinnlegget. Skrevet av: Petter Korneliussen, gruppeleder Strand Frp Strand FrP har registrert at særlig partiet Venstre roser den nye «rusreformen» som noe fordelaktig. Kanskje...

Leserinnlegg: Sp nei til økte SFO priser og redusert tilbud

I dette leserinnlegget tar Senterpartiet i Strand sterk avstand fra det forslaget kommunedirektøren har lagt frem når det kommer til økt foreldrebetaling og redusert tilbud i den kommunale SFO'en. Bakgrunnen for den politiske saken mener Sp er posisjonspartienes budsjettvedtak. Av Senterpartiet i Strand; Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall,...

Leserinnlegg: H og FrP vil sentralisere tannhelsetilbudet i Rogaland

Høyre og FrP i Strand syns tydeligvis det er helt greit med sentraliseringen av tannhelse tjenesten i Rogaland, og syns inntil en times reisevei for barna til tannlegen er ok. Det syns ikke Senterpartiet! Av Senterpartiet i Strand: Alf Henning Heggheim, gruppeleder og Knud Idsø, leder. Kommunestyret diskuterte 24.02 høringsuttalelse...

Leserinnlegg: Situasjonen med hjemløse katter i Strand

I dette leserinnlegget tar Kattealliansen et oppgjør med situasjonen rundt hjemløse katter i Strand kommune. Toni Ravn Dick i Kattealliansen håper flest mulig leser for å forstå hvor prekær situasjonen egentlig er. Det vrimler med ukastrerte katter på Jørpeland. Ukastrerte katter vandrer langt, markerer på alt til alles store forargelse,...

Senterpartiet sier nei til sentralisering av kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår nok en sentraliseringsreform der alle dagens drøyt 70 fengsler og friomsorgskontorer er foreslått underlagt 12 nye enheter. Dette fører til at beslutninger som både gjelder ansatte og innsatte dermed flyttes bort fra der de befinner seg til et kontor som gjerne ligger langt unna. Av Senterpartiet i Strand:...

Hva er en «ellers levedyktig bedrift», Iselin Nybø?

I dette leserinnlegget, først publisert på Minervanett, stiller daglig leder ved SYNG Eirik Espolin Johnson og Jørgen Horn Gulliksen spørsmål ved regjeringens tiltakspakken for næringslivet. Hvor stor buffer (eller kapitalsterke eiere) mener næringsministeren at en bedrift må ha for å kvalifisere som levedyktig nok til å tåle å bli stengt...

Leserinnlegg – Jørpeland i Mitt Hjerta

I dette leserinnlegget forteller Jørpelandsjenta Toni Ravn Dick om Jørpeland i hennes hjerte. Stedet hun ble født på, oppvokst på og nå er stolt av. Eg e fydde og oppvokst her. I «d gula huset» (nå e d kvitt) i Elgveien rett me Hellandsbanen. Eg gjekk på den rødmalte førskolen...

Leserinnlegg: Kommunens gjeld og økonomisk forståelse

La oss i det minste forsøke å stå samlet om videre prioriteringer og utsette nye velmente investeringsprosjekter for å ikke øke kommunens lånegjeld ytterligere. Det vil være til det beste for kommunens innbyggere, skriver opposisjonspartiene i dette leserinnlegget. I Strandbuen 9. oktober har Høyres Leif Ove Voster og FrPs Petter...

Leserinnlegg: Går sammen for et bedre samarbeid

Kattealliansen er foreløpig i sammenslåing med tidligere Nye Kattens Beskytter, for et klarere og mer oversiktlig samarbeid. Sammen har vi hittil i år reddet inn 96 katter, og året er enda ikke omme. Vi er fire personer i Kattealliansen som jobber døgnet rundt for å bedre kattenes status. Vi har...

Legesituasjonen: På tide med dialog

Vi blir kontaktet av både partifeller og innbyggere som opplever saken om fastlegesituasjonen i Strand fra utsiden som merkelig. Av Senterpartiet: Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad og Knud Idsø.  Det er absolutt grunn til å stille flere spørsmål til hvordan politisk og administrativ ledelse i kommunen...

Leserinnlegg: La Heiarane overta skulen!

I Kommunestyret 17.06 vedtok posisjonspartia H/KrF/FrP/V/BTN å tilby Midtun grendalag ein leigeavtale med Strand kommune for skulen på Heia. Det meiner Senterpartiet og resten av opposisjonspartia er ei dårlig løysing både for Heiarane og Strand kommune. Me vil som dei sjølv ønsker la Heiarane overta skulen og heile/deler av uteområdet...

KrF Strand – Nei til alkohol på idrettsarrangement

Heilt under radaren har eit klart fleirtal i levekårsutvalet bestemt seg for å liberalisera alkoholpolitikken i Strand. Nå håpar eg verkeleg at kommunestyret tar "til vet" når saka skal opp onsdag 29. april. Dei viktigaste endringane som fleirtalet har gått inn for er: - Ja til å selja alkohol på...

Leserinnlegg – Ryfast vs Høgsfjordferja

Jeg har lenge hevdet at å reise via Høgsfjorden er omveien for de fleste, men at det er så gale hadde jeg aldri trodd! Leserinnlegg av Kjetil Strand Når jeg nå legger inn fra Hana til Lysefjordbrua kl 16:20 en hverdag i rushtiden så sier Google Maps at det er...

Helsebasseng tilbudet på Jonsokberget må bestå

Av Ove Karlsen, Senterpartiet i Strand På Strandbuens nettside 23.01 sto det å lese at rådmannen vil legge ned badingen i helsebadet på Jonsokberget. Det fremstår som et dårlig forslag å la personer med stort behov for trening i basseng ikke skal kunne få lov til det på grunn av...