Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 16.juni er det tid for siste kommunestyremøte før sommeren i Strand kommune. Møte blir avholdt i kommunestyresalen på dagtid. Møtet begynner klokken 09.00 og sendes direkte i nettavisen! I starten av møtet vil Geir Hagen fra Kolombus informere om de 3 ruteforslagene for rutene 100 og 101. Videre kommer...

Kommende møte i Formannskapet og Valgstyret i Strand kommune

Torsdag 10.juni er det tid for siste møte i formannskapet i Strand kommune før sommeren. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.00. Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19: - Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre - Publikum kan følge møtet på kommune-TV. Pressen har adgang...

Kommende møte i Administrasjonsutvalget i Strand kommune

Torsdag 10.juni er det årets andre møte i administrasjonsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 17.00 og like etter, kl 18.00, starter formannskapsmøtet. NAV Arbeidslivssenter informere om sykefraværsoppfølging i starten av møtet. Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19: - Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre -...

Kommende møte i Forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 9.juni er det også tid for årets siste møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune. Møtet starter kl 16.00 i kommunestyresalen. Det vil bli gjennomført befaring i sakene 078, 049, 050, 051, 052 og 053/21. Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19: - Møtedeltakere må holde korrekt avstand...

Kommende møte i Levekårsutvalget i Strand kommune

Tirsdag 8.juni er det siste møte i levekårsutvalget i Strand kommune før sommeren. Møte blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 18.30 ettersom utvalget skal besøke Fjordhagen fra kl 17.00. Kommunedirektørens kvarter: Guro Harboe Ur orienterer om oppfølging av vedtatte planer for oppvekst- og skolesektoren. Koronahensyn: - Møtet holdes i kommunestyresalen...

Kommende møte i Valgstyret i Strand kommune

Torsdag 20.mai er det møte i valgstyret i Strand kommune. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra cirka kl 18.00, etter formannskapet. Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19: - Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre - Publikum og presse kan følge møtet på kommune-TV. Se saksliste til...

Kommende møte i Formannskapet i Strand kommune

Torsdag 20.mai er det tid for møte i formannskapet i Strand kommune. Møtet blir avholdt i kommunestyresalen fra kl 17.00. Følgende smitteforebyggende tiltak blir gjort i forhold til Covid-19: - Møtedeltakere må holde korrekt avstand til hverandre - Publikum kan følge møtet på kommune-TV. Pressen har adgang til møtet. Se...

Kommende møte i kommunestyret i Strand kommune

Onsdag 28.april er det tid for kommunestyremøte i Strand kommune igjen. Møte blir avholdt i kommunestyresalen med strenge smitteverntiltak. Møtet begynner klokken 17.00 og sendes direkte i nettavisen! I innkallingen orienteres det om at det vil bli ettersendt to saker i løpet av uke 16. Smitteverntiltak Møtet vil bli avholdt...

Sikring av byggeplasser – Tar kommunen lærdom?

I dagens formannskapsmøtet har Petter Korneliussen(FrP) flere spørsmål han ønsker svar på etter at det den siste tiden har vært flere hendelser knyttet til anleggsområdet rundt skolene på Jørpeland. Det har den siste tiden vært et par hendelser knyttet til anleggsområdet rundt skolene på Jørpeland. Det var blant annet en...

Parkering ved Ådnahove og Tøgjevågen

Bjørn Aril Veland(KrF) ønsker i kommende formannskapsmøte at politikerne skal be kommunedirektøren om å opparbeide større parkeringsplass ved turområdet Ådnahove/Tøgjevågen. Opparbeidelsen lurer han på om kan finansieres med skoguttak i området. I forbindelse med at grunneiere i Nordmarka skal utvide område sitt, foregår det anleggsvirksomhet ved parkeringsplassen ved turområdet Ådnahove/Tøgjevågen....