Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Etter en eksplosiv vekst gikk trafikken marginal opp forrige uke. Trafikken er nå nær det høyeste i hele 2021, noe som gir optimisme for trafikktallene samlet for hele året. Etter at pinsen og deretter 2.pinsedag bidro til god vekst tidligere i mai, starter juni med å holde høye trafikktall. Noe...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Eksplosiv vekst i trafikken forrige uke etter at hjemfarten i pinsen falt på denne uken. Uken totalt sett hadde nest høyest trafikktall i hele 2021. Kun uken før bompengeinnkrevingen startet hadde høyere trafikk enn forrige uke. Pinsen ga fredag i uke 20 rekordhøye trafikktall mot Solbakk, og 2.pinsedag ga stor...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

På tross av en reduksjon i trafikken forrige uke med 3,10% er allikevel uken en av de mest trafikkerte i år. Reduksjonen fra uken før er marginal og etter at uke 19 var nest høyest i år gir den lille reduksjonen også høye tall for forrige uke. Pinsen ga fredag...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

I forrige uke steg trafikktallene over 11% sammenlignet med uken før. Uke 19 har også den neste høyeste trafikken i hele 2021 og de høyeste passeringstallene siden bompengeinnkrevingen startet. Uten tvil har de høye trafikktallene sin årsak med at Kristi Himmelfart og 17.mai ga langhelg for de som tok fri...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

I forrige uke sank trafikktallene etter tre uker med god økning. På tross av dette er snittet per dag godt over det snittet som i følge Statens vegvesen må til for å forsvare bompengetakstene. Reduksjonen fra uken før var på i underkant av 7% mens sammenlignet med samme uke i...

Søndag kveld starter to uker med tunnelvask av Ryfylketunnelen

Søndag kveld klokken 22.00 starter vegvesenets entreprenør tunnelvask av Ryfylketunnelen. Mellom 22.00 og 06.00 de to neste ukene vil derfor tunnelen kunne bli tidvis stengt og toveistrafikk i ett løp. Statens vegvesen har forståelse for at arbeid på veiene kan skape utfordringer for bilistene, men vi gjør det for dere, sier...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

I forrige uke steg trafikktallene ytterligere etter to foregående uker med økning. Forrige uke økte trafikken med 3,80% sammenlignet med uken før, og uke 17 går inn som den uken med flest passeringer etter bompengeinnkrevingen startet. Trafikken har de siste tre ukene økt med hele 27% etter at trafikktallene var...

Veisperring havnet i elva natt til søndag

Natt til søndag har noen nok en gang slengt deler av vegsperringen i Åvegen i elva like ved. I rundt to uker har øvre del av Åvegen vært stengt etter at det oppsto et sunkehull på fortauet i krysset mellom Fjelltunvegen og Åvegen. I den forbindelse ble det satt ut...

Færre omkomne i trafikken til nå i år

Totalt 18 personer har omkommet i trafikken så langt i år. Det er tolv færre enn på samme tid i fjor. I april måned mistet fire personer livet på veiene – to i Innlandet, én i Viken og én i Rogaland. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Markant nedgang—...

Nå blir det endelig redusert fartgrense i Jørpeland sentrum

I kommunestyremøte onsdag var evaluering av gågate i Jørpeland sentrum opp til behandling. I møte la Kari Førland Lauvsnes(H) frem forslag om å redusere fartsgrensen i Jørpeland sentrum til 30 km/t innen juni 2021. Lauvsnes sa at Strand kommune har i helhetlig landskapsplan for Jørpeland sentrum besluttet at Rådhusgaten skal...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

I forrige uke steg trafikktallene marginalt etter en stor oppgang uken før på hele 22,09%. Forrige uke derimot steg meg 0,30% sammenlignet med uken før. Mot samme uke i fjor er det en nedgang på 5,77%. Forrige uke er kun 19% lavere enn snittet av hele 2020, noe som understøtter...

I sommer blir det ny asfalt på rv 13 på Tau

I Strand er der bare Tau som kan glede seg over ny asfalt når Statens vegvesen skal asfaltere den drøyt 2 kilometer lange strekningen fra Strandastøa til krysset ved Bedehusvegen. I disse dager inngår Statens vegvesen 27 kontrakter til en samlet verdi av 1250 mill. kr for vedlikehold av vegdekkene...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

I forrige uke steg trafikktallene etter nedgangen etter påske og resultatet er hele 22,09% oppgang. I tillegg går lørdagen forrige uke inn som en av de beste etter at bompengeinnkrevingen startet. Uke 15 i år er også 1,23% høyere enn samme uke i fjor, noe som tyder på at trafikken...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

I forrige uke sank naturlig nok trafikktallene etter påske og resultatet er hele 19% nedgang i tillegg går to av dagene inn som dager med lavest trafikktall etter bompengeinnkrevingen startet. Trafikktallene i forrige uke viser at det er stor nedgang i begge retninger i Ryfylketunnelen, men mot Solbakk bemerker seg...

Ryfylketunnelen stengt

Politiet melder at Ryfylketunnelen er stengt etter melding om røyk/damp fra en lastebil. Brannvesenet er på stedet, og melder at det var vanndamp som kom i fra lastebilen.

Gang- og sykkelvei i Dalavegen nedprioriteres

Det har lenge vært uttrykket ønske om at gang- og sykkelvei i Dalavegen skulle prioriteres. Etter utallige spørsmål og purringer til Rogaland Fylkeskommune om dette temaet er det nå kommet frem at prosjektet kan bli utsatt mange år på grunn av prioriteringer. I Eldrerådet 18.februar spurte Ole Larsen om status...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Forrige uke steg trafikken kraftig sammenlignet med uken før påske. Desidert størst økning er det mot Stavanger med hele 19,67% oppgang, mens mot Solbakk var oppgangen kun på 4,29%. Sammenlignet med samme uke i fjor økte trafikken forrige uke med hele 32,61%. Skjevfordelingen i oppgangen er et resultat av at...

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Forrige uke gikk trafikken i Ryfylketunnelen noe ned totalt sett, men mot Solbakk var det en liten oppgang. Mot Stavanger gikk det derimot ned 8% sammenlignet med uken før. Fortsatt holder trafikktallene seg over den "gylne" grensen på 4850 passeringer i døgnet. Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke viser at trafikken...

Nytt trafikkmønster i Fjelltunvegen

I forbindelse med opparbeidelse av permanent «kiss n ride» og parkeringsplass ved flerbrukshallen på Jørpeland blir det endringer i trafikkmønsteret. Fra 1.april til 12.august blir det følgende endringer i trafikkmønsteret i Fjelltunvegen Fjelltunvegen blir envegskjørt fra Resahaugvegen (gamle trykkeriet) til Fjellsvegen (KF-skolen). Fartsgrensen reduseres til 30 km/t i Fjelltunvegen. Midlertidig...