Katt utløste alarm 48 ganger i Ryfast

I Ryfylketunnelen gikk deteksjonsalarmen hos elektroentreprenøren Roxel 48 ganger forrige søndag, og kontrollørene forstod ikke hvorfor – før de gikk gjennom overvåkingsbildene. Det var en katt som hadde forvillet seg inn i tunnelen fra Solbakk.

Statens Vegvesen har fått en del henvendelser om hvordan det gikk med katten, og de kan berolige alle med å fortelle at den fant veien ut selv, og forhåpentlig lever i beste velgående.

Informasjonskilde: Statens Vegvesen @ Facebook

Legg igjen en kommentar