Kjøretøy med problemer stenger Ryfylketunnelen

Vegtrafikksentralen stengte begge løp i Ryfylketunnelen mandag ettermiddag like rundt kl 18.15 etter at et kjøretøy fikk problemer i tunnelen.

På telefon opplyser Vegtrafikksentralen at situasjonen er uavklart, derfor valgte de å stenge tunnelen.

På Jørpeland rykket både politi og brannvesen ut til hendelsen i Ryfylketunnelen.

Politiet opplyser på twitter at en bil har fått motorhavari i Ryfylketunnelen, ca 1 km før utgangen på Solbakk. Bilen står nå i havarilomme.

Bergingsbil skal bære på vei til stedet.

Politiets operasjonssentral opplyser på telefon at hendelsen ikke er dramatisk. Bilfører som fikk problemer med bilmotoren tilkalte selv bergingsbil.

Nødetatene valgte å rykke ut på grunn av røykutvikling fra bilen, men det skal ikke være noe videre dramatikk.

Politiet melder kl 18.49 at bergingsbil og brannvesenet er på stedet. Tunnelen blir åpnet for trafikk igjen.

Vegtrafikksentralen skriver kl 18.51 at tunnelen er åpen for trafikk.