Klagesaken – Behandling av klagen i klageutvalget utsatt

17. desember sendte Fylkesmannen i Rogaland brev til Strand kommune der de ba kommunen behandle klagen til Stian Heimlund Skjæveland. Den samme klagen som Strand kommune i et år har hevdet var ferdigbehandlet fra deres side.

Lokale kunstnere bør brukes dersom dette er praktisk mulig – Hva skjedde egentlig med klagen på dette politiske vedtaket?

15. januar uttalte politisk sekretær i Strand kommune, Geir Bolme, til Strandbuen at klagen ville bli tatt opp i klageutvalget så fort som mulig. Men at dato for førstkommende møte ikke var satt.

Før helgen spurte iRyfylke Bolme om dato for møte i klageutvalget var satt. Han kunne da fortelle at møtet var utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer. Videre forteller Bolme at slik det ser ut nå, ser det ut som om klageutvalgsmøtet vil bli utsatt til etter vinterferien (red.anm etter uke 9)

One Comment

Legg igjen en kommentar