Klagesaken – Er leder av klageutvalget som skal behandle klagen inhabil?

Som tidligere kjent, i brev 17. desember i fjor, har Fylkesmannen i Rogaland bedt Strand kommune om å behandle klagen og fatte et vedtak i klagesaken til kunstner Stian Heimlund Skjæveland.

Det ble også nylig kjent at behandlingen av klagen i klageutvalget er utsatt til etter vinterferien på grunn av kapasitetutfordringer. I slutten av forrige uke kunne leder politisk sekretariat Geir Bolme bekrefte ovenfor iRyfylke at dato for klageutvalget er satt til 24.mars og vil bli kunngjort snarlig.

Anmoder kommunen om å habilitetsvurdere lederen i klageutvalget
For to uker siden sendte kunstner Stian Heimlund Skjæveland en formell anmodning til Strand kommune om å vurdere habiliteten til lederen av klageutvalget Kari Førland Lauvsnes.

I brevet påpeker Skjæveland klageutvalgslederens engasjement rundt et offentlig innlegg på Morten Fiskå sin facebook profil. Et innlegg som ble publisert samme dag som iRyfylke sin artikkel om at kultursjefen i Strand motarbeider lokale kunstnere.

I sitt brev til Strand kommune bemerker Skjæveland nettopp det at det tilsynelatende er mye følerier i spesielt denne saken. Og det at en leder i et klageutvalg går ut å støtter slike utsagn er meget spesielt.

Det at det reageres på klageutvalglederen sine personlige følerier rundt lokale kunstnere i kommunen bør være helt legitimt. I forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) står det «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part«.

Klageutvalgets leder skjuler seg for offentligheten
Redaktør i iRyfylke ble oppmerksom på innlegget til Morten Fiskå tidlig etter første sak om retningslinjene. I tillegg til de 17 støtteerklæringene fra private, kommuneansatte og politikere har godt over 100 reagert på innlegget. Blant kommentarene var også en kommentar fra Høyre politiker og leder av Strand kommune sitt klageutvalg, Kari Førland Lauvsnes.

Nå iRyfylke blir gjort oppmerksom på anmodningen til Skjæveland som også omfattet det aktuelle innlegget, tok redaktør seg en tur innom innlegget på facebook igjen. Tilsynelatende var klageutvalgets leder sin kommentar borte. Men det var også Kari Førland Lauvsnes, fra hele facebook. Leder av klageutvalget i Strand kommune, Høyre politiker i kommunestyret og levekårsutvalget i Strand kommune har gått til det skritt og blokkere redaktør i nettavisen iRyfylke på sosiale medier. Hva som er intensjonen, kan en bare undres over.

Stiller seg undrende til håndteringen av saken
Kunstner Stian Heimlund Skjæveland henviser, i en kommentar om saken, til brevet han sendte til Strand kommune. Etter at han ble oppmerksom på Kari Førland Lauvsnes sitt engasjement rundt saken, har også han blitt blokkert av klageutvalglederen på sosiale medier.

Han legger til at han undrer spesielt over kommunens håndtering av klagesaken. Når de først ble instruert av Fylkesmannen i brev 17. desember i fjor om å behandle klagen min, så har det tatt over 2 måneder før de i det hele tatt har satt dato for klageutvalget, sier Skjæveland. Og dette først godt over 1 år etter at klagen egentlig skulle vært behandlet i klageutvalget i Strand kommune.

Skjæveland sier det var i sin tid, ordfører Irene Heng Lauvsnes med rådmannen Ketil Reed Aasgaard til stede på ordførerens kontor som oppfordret meg til å sende inn klagen. Hun støtter også opp Morten Fiskås forsvar til kulturlederen, det er meget spesielt og partisk at en ordfører er med å bygge opp om «bygde dyret», sier Skjæveland.

Fylkesmannen i Rogaland etterlyser svar på klage fra Strand kommune i brev torsdag 20.feb

Jeg stiller meg også undrende til hvorfor jeg ikke har fått noen informasjon av kommunen etter at Fylkesmannen ba om at kommunen må fatte et vedtak, sier Skjæveland. Det er vanlig prosedyre å gi en tilbakemelding om saken og dato når den skal behandles, det skal også sendes kopi til Fylkesmannen her. Noe Skjæveland påpeker ikke har skjedd i denne saken. De burde unnskylde seg og innrømme feilene de har begått, så er denne saken ferdig, avslutter Skjæveland med.

– Vil lederen av klageutvalget selv trå til sides på grunn av sine personlige følerier i klagesaken?

– Skjuler Kari Førland Lauvsnes noe, og driver hun skjult politikk som ikke egnes seg i offentligheten?

– Kommer Strand kommune til å erkjenne sine feil å beklage ovenfor Skjæveland for å bli ferdig med denne saken?

 

Leder av klageutvalget, Kari Førland Lauvsnes, har ikke hatt ønske om å svare iRyfylke på spørsmål om saken. Verken om hun anser seg selv som inhabil eller hvorfor hun har blokkert redaktør i nettavisen og part i klagesaken Stian Heimlund Skjæveland på sosiale medier.

One Comment

Legg igjen en kommentar