Klagesaken – Full ansvarsfraskrivelse når klageutvalget avviste klagen

Over 18 måneder etter at kunstner Stian Heimlund Skjæveland klaget på at et politisk vedtak ikke ble fulgt, har nå klageutvalget i Strand skjøvet fra seg ansvaret og avvist klagen.

Mandag denne uken var klageutvalget i Strand samlet og på sakskartet som første sak var klagen til Skjæveland. Dette først over 18 måneder etter at klagen ble fremsatt og nesten 5 måneder etter at Fylkesmannen ba kommunen behandle den. En kan allikevel undres seg over om kommunen har behandlet riktig klage. Har det politiske vedtaket av FOR-031/16 blitt fulgt, eller er det brutt? Det er et spørsmål vi dessverre enda ikke har fått svar på.

Om det politiske vedtaket ble brutt eller ikke, står fortsatt ubesvart

Ett enstemmig klageutvalg vedtok rådmannens forslag til vedtak, som lyder: Strand kommune har ikke myndighet til å vurdere klagen og avviser klagen fra Stian Heimlund Skjæveland vedrørende innkjøp av kunst til Superparken. Vedtaket om avvisning av klagen sendes til Fylkesmannen for endelig behandling.

Klageutvalget vil på vegne av Strand kommune beklage at ikke saken har blitt realitetsbehandlet og protokollført tidligere.

Les saksfremstillingen og vedtaket her.

Rådmann Ketil Reed Aasgaard ber saksbehandler i saken og leder for strategi og utvikling i Strand kommune, Fay Veronika Kristensen svare på vår henvendelse. Kristensen sier til iRyfylke etter klageutvalget at årsaken til at kommunen ikke har myndighet er fordi Klagenemda for offentlige anskaffelser, KOFA, er de som i tråd med loven har myndighet til å vurdere og fatte vedtak på klager knyttet til offentlige anskaffelser. Hun forteller også at klageutvalgets avvisningsvedtak er sendt Fylkesmannen i Rogaland for vurdering og behandling.

Kristensen ønsker ikke å svare på spørsmål om kommunen har fått nye opplysninger som understøtter at KOFA er riktig klageinstans i saken. Utover det som fremkommer i saken i klageutvalget, har Strand kommune ingen kommentar til denne saken, avslutter Kristensen.

Leder i klageutvalget og Høyre politiker, Kari Førland Lauvsnes, fremmet i utvalgsmøtet et tilleggsforslag for Høyre. Tilleggsforslaget lyder: «Klageutvalget vil på vegne av Strand kommune beklage at ikke saken har blitt realitetsbehandlet og protokollført tidligere«. Når vi spør om tilleggsforslaget og hva som menes med at saken ikke har blitt realitetsbehandlet og protokollført tidligere svarer ikke Førland Lauvsnes spesifikt på dette. Men skriver at hun følte saken fortjente en beklagelse i forhold til at den har tatt uforholdsmessig lang tid i å bli ferdigbehandlet.

Videre spør vi blant annet om følgende:

– Men føler du at saken ble riktig behandlet i går(red.anm mandag), når saken gjelder klage på at et politisk vedtak ikke er fulgt og ikke på innkjøp av kunst til Superparken?
– Har det politiske vedtaket av FOR-031/16 blitt fulgt, eller er det brutt?

Til dette svarer Førland Lauvsnes at saken er behandlet i klageutvalget og ellers viser hun til øvrige saksdokumenter.

Leder for politisk sekretariat i Strand kommune, Geir Bolme, har tidligere i brev til Skjæveland og til Strandbuen uttalt at kommunen anså saken som ferdig. Det ble også vist til at klageutvalget hadde avvist klagen. Avvisningen Bolme sikter til er daværende leder i klageutvalget, Kjersti Tau Strand, sin personlige oppfatning av saken i epost 20.11.18. Her avviser Tau Strand klagen uten at resten av klageutvalget får ta stilling til saken og det finnes heller ikke vedtak protokollført fra avgjørelsen.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes har valgt å ikke svart på vår henvendelse. Vi spurte ordføreren om følgende:

– I kommunestyret 7.november 2018 sa du at du oppfattet klagen til Stian Heimlund Skjæveland som en klage på et enkelt vedtak. Var dette feil vurdering av deg?
– Eller er det administrasjonens oppfatning av saken, om at dette er en klage på en offentlig anskaffelse, og da må klages inn til KOFA som er feil?
– Er du kjent med om administrasjonen har fått nye opplysninger fra KOFA om hvorvidt dette en sak for dem?

Skjæveland er ikke overrasket over kommunens ansvarsfraskrivelse

Dette begynner å bli en farse. Jeg har klaget på at politisk vedtak ble brutt og at den demokratiske prosessen ikke ble fulgt, sier en oppgitt Skjæveland når vedtaket ble kjent.

Les den opprinnelige klagen her.

  • Klagen sendte jeg inn på oppfordring av ordfører Irene Heng Lauvsnes og Rådmann Ketil Reed Aasgaard.

Strand kommune klarer å rote det til og avviser klagen som om det gjelder anskaffelsesprosessen. Jeg har aldri klaget på valgt kunstverk eller kunstner, eller på at jeg ikke fikk oppdraget, sier Skjæveland. Flere tror jo fortsatt det, og kommunens håndtering har nøret opp om det, de siste snart 2 år, uttrykker han.

Jeg synes kunstverket til Fredrik Raddum passer meget godt i den nye Superparken på Tau. Det er moderne og har friske farger noe som passer inn i et skolemiljø, legger Skjæveland til.

Nå synes jeg at Strand kommune bør se seg tjent med å få en avslutning på denne «klagesaken». Når kommunen avviser klagen og sender den i retur til fylkesmannen viser det en kommuneledelse som ikke ønsker å få lagt denne saken bak seg. Hvorfor? Har de noe å skjule, undrer Skjæveland.

Jeg finner ikke noen holdepunkter i sakspapirene som svarer på min klage. De omgår mine spørsmål og jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg ønsker bare å få en avslutning på saken slik at vi alle kan ta lærdom av denne prosessen, avslutter han.

3 Comments

  1. […] For to uker siden skrev vi om at kommunen behandlet klagen til kunstner Stian Heimlund Skjæveland og sendte vedtaket til Fylkesmannen for endelig behandling. […]

  2. […] klageutvalget ble det derimot ikke tatt stilling til om politisk vedtak ble brutt. Klagen ble avvist da klageutvalget mener at Strand kommune ikke har myndighet til å behandle klagen. Årsaken til […]

Comments are closed.