Klagesaken – Fylkesmannen ber kommunen behandle klagen

For en stund tilbake skrev vi den første artikkelen om klagesaken i forbindelse med kunstnerisk utsmykning i Superparken på Tau. Lokale kunstnere bør brukes dersom dette er praktisk mulig – Hva skjedde egentlig med klagen på dette politiske vedtaket?

I artikkelen belyser vi det faktum at kommunen ikke har fattet et vedtak i saken hvor kunstner Stian Heimlund Skjæveland klaget på at et politisk vedtak ikke var fulgt.

Videre belyste vi også klagebehandlingen med artikkelen Klagesaken – Ingen sak for KOFA som tilbakeviser påstanden fra daværende leder av klageutvalget, Kjersti Tau Strand, om at klagen skulle behandles hos Klagenemda for offentlige anskaffelser. Det var også rådmann Ketil Reed Aasgaard som i kommunestyrebehandlingen påpekte at dette var en sak for KOFA.

Fylkesmannen ber kommunen fatte vedtak
Like før jul sendte Fylkesmannen i Rogaland brev til Strand kommune hvor de ber kommunen fatte vedtak i klagen til Skjæveland. Se brevet her!

Fylkesmannen påpeker at dersom kommunen mener de ikke er rett instans må de fatte vedtak om at klagen avvises. Dette støtter opp om det Skjæveland har hevdet i over ett år, at kommunen aldri har fattet vedtak i klagesaken.

Bakgrunnen til at Fylkesmannen igjen involverer seg er at Skjæveland har opplyst de om at han ikke har mottatt vedtak på klagen datert 30.10.2018 og oppfølgende klage 09.11.2018.

Ferdigbehandlet men uten vedtak?
I Strandbuen 04. desember i fjor sa politisk sekretær i Strand kommune, Geir Bolme, at klageutvalget avviste klagen fordi utvalget mente saken gjaldt lov om offentlige anskaffelser.

Til Strandbuen forklarte også Bolme at saken ble sendt over til fylkesmannen for å avklare om Strand kommune og klageutvalget hadde tolket regelverket rett. Bolme mener at svaret fra fylkesmannen stadfestet dette. Etter svaret fra fylkesmannen så Strand kommune seg som ferdig med saken, uttalte han.

iRyfylke snakket med politisk sekretær Geir Bolme like over nyttår og spør om brevet fra Fylkesmannen. Bolme beklager at han ikke har fått med seg dette enda, men holder på å lese seg gjennom e-poster som er kommer i juleferien. Vi leser da opp brevet fra Fylkesmannen i grove trekk og spør Bolme hva han tenker om dette. Han forteller da at kommunen vil lage en sak for klageutvalget om realitetsbehandling av klagen.

Det kan undres over hva som gjorde at kommunen oppfattet saken som ferdig, når leder i klageutvalget avviste klagen i en epost med sin personlige oppfatning av saken. Videre har alle ledd i administrasjonen og politisk sviktet totalt noe som også støttes av Fylkesmannen som påpeker at kommunen må fatte et vedtak.

– Hvorfor har kommunen hele tiden hevdet at saken er ferdigbehandlet uten at det er fattet et vedtak?

– Var det virkelig noen i administrasjonen som konfererte med jurist og/eller KOFA hvilken instans som var rett for klagen?

Like før jul gjorde vi også noen grundigere undersøkelser rundt habiliteten med Klagesaken – Var det vennskapskorrupsjon?

Les også Klagesaken – Har ordføreren noe å skjule?

3 Comments

Legg igjen en kommentar