Klagesaken – Fylkesmannen venter enda på svar

Fylkesmannen i Rogaland sendte 17. desember en henvendelse til Strand kommune i forbindelse med klagesaken til kunstner Stian Heimlund Skjæveland.

Etter at verken Fylkesmannen eller Skjæveland hadde fått tilbakemelding fra kommunen på saken, sendte Fylkesmannen 20.feb igjen brev til Strand kommune og etterlyste svar. Per 16.april har Strand kommune ikke gitt noe svar på dette brevet, verken til Fylkesmannen eller til Skjæveland. Dette på tross av at Fylkesmannen påpekte at kommunen eventuelt måtte gi et foreløpig svar i samsvar med fvl. § 11 a andre ledd.

Behandling i klageutvalget utsatt
Selv om verken Fylkesmannen eller Skjæveland har fått noen indikasjon på at kommunen har planer om å følge anmodningen til Fylkesmannen, har en behandling i klageutvalget trolig vært på agendaen til kommunen over en tid nå.

I begynnelsen av februar henvendte iRyfylke seg til politisk sekretær Geir Bolme med spørsmål om når klagesaken ville bli tatt opp i klageutvalget. Den 6. februar fikk vi til svar at behandlingen var utsatt, trolig til etter vinterferien på grunn av kapasitetsutfordringer.

Noen dager før vinterferien henvendte vi oss igjen til politisk sekretær for å avklare om det var satt noen dato for klageutvalget. Svaret vi da fikk var at møtet var planlagt til 24. mars og ville bli kunngjort.

19. mars etterlyst vi kunngjøring og innkallelse til klageutvalget. Men da informert Bolme om at møtet i klageutvalget var avlyst, uten å bli kunngjort i god tid før. Årsaken var fremdeles kapasitetsutfordringer men nå også beredskapssituasjonen i forbindelse med koronaviruset.

Purret på kommunen nok en gang
2.april sendte Skjæveland nok en purring til Strand kommune og etterlyste svar på Fylkesmannens purring av 20.feb. I brevet gir Skjæveland uttrykk for at han har snakket med Fylkesmannen som pr 02.04 heller ikke har fått noe svar fra Strand kommune. I brevet skriver Skjæveland at saken har versert i over halvannet år, og at Fylkesmannen finner det underlig at kommunen ikke har prioritert å gi en tilbakemelding. I følge Skjæveland vurderer Fylkesmannen å oversende saken til Sivilombudsmannen.

– Skjæveland har på spørsmål fra iRyfylke ikke ytterligere kommentarer en at vi nå må få en avslutning på denne saken, det er alle tjent med.

Til iRyfylke torsdag denne ukene forklarer leder for politisk sekretæriat Geir Bolme at det har vært betydelige kapasitetsutfordringer etter jul. Samtidig er det også flere saker til klageutvalget som måtte prioriteres. Vi fikk også, lik andre kommuner store arbeidsoppgaver i forhold til å håndtere av Covid-19 og dette har forskjøvet mye av annet arbeid, legger Bolme til.

  • 15. januar uttalte politisk sekretær i Strand kommune, Geir Bolme, til Strandbuen at klagen ville bli tatt opp i klageutvalget så fort som mulig. Men at dato for førstkommende møte ikke var satt.

Bolme opplyser videre at det har blitt satt inn en ekstra person i forhold til klageutvalgssakene, og møtet vil bli satt opp så snart sakene er ferdigstilt.

At Strand kommune ikke har svart på henvendelsene fra Fylkesmannen er noe Bolme opplyser om at faktisk ikke har blitt prioritert. Dette er beklagelig, legger han til.

iRyfylke kan, pr 13.april, ikke se at verken Fylkesmannen eller Skjæveland er orientert underveis. Så hvorvidt møtet i det hele tatt har vært planlagt eller ikke er vanskelig å si.

Legg igjen en kommentar