Klagesaken – Har ordføreren noe å skjule?

20. desember skrev vi en sak vedrørende habilitetsspørsmålet som nok en gang ble brakt på banen av Strandbuen på nett 3. desember.

I vår artikkel «Klagesaken – Var det vennskapskorrupsjon?» stilte vi flere kritiske spørsmål til prosessen og habilitetsspørsmålet.

Kort om bakgrunnen for habilitetsspørsmålet
22. januar 2019 sender kunstner Stian Heimlund Skjæveland en e-post til Strand kommune hvor han etterlyser referat og saksutredning fra klageutvalget. Klageutvalget som tidligere kjent, avviste klagebehandlingen uten vedtak. I eposten påpekte Skjæveland at klagen hans ikke var behandlet noe som Fylkesmannen nå, ett år etter, har tatt tak i.

Avslutningsvis i e-posten bemerker Skjæveland at han stusser på at Fredrik Raddum ble innstilt til utsmykkingen av nye Tau skole – Superparken, da han har tette bånd med medlem i utsmykningskomiteen og kultursjef i Strand kommune, Trond Ole Paulsen.

Ordføreren vedgår å være orientert i saken
iRyfylke stilte ordføreren følgende spørsmål på e-post som et ledd i å få svar på håndteringen av habilitetsspørsmålet:

– Var du eller andre kommunestyrerepresentanter og/eller personer i administrasjonen klar over det tette båndet mellom kultursjef Trond Ole Paulsen og valgt kunstner Fredrik Raddum, og ble dette diskutert og avklart?

– Nå heter det seg vel slik at «Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild», men kan du bekrefte eller avkrefte om dette er gjort på et tidlig tidspunkt i denne prosessen?

– Kultursjef Trond Ole Paulsen, vurderte slik jeg ser det sin habilitet i brev til fylkesmannen, datert 29.01.19 i forbindelse med oversendelse av dokumenter i klagesaken en drøy uke senere.
Hvorfor er ikke informasjonen gitt av kultursjefen ettergått, når Skjæveland tidligere i klagesaken bemerket dette tette båndet?

På dette svarer ordfører, Irene Heng Lauvsnes, på telefon en uke etter i en kort kommentar at hun har vært orientert om saken. Hun svarer derimot ikke på om habiliteten ble vurdert på et tidligere tidspunkt i prosessen eller om habiliteten er ettergått. Hvorfor ønsker ikke ordføreren å svare på disse spørsmålene?

Ordføreren opplyser også i samtalen at hun ikke var kjent med detaljene i kultursjefens sitt brev til Fylkesmannen hvor han blant annet erkjenner å ha gjort kunstkomiteen oppmerksom på Fredrik Raddums kandidatur i mylderet av 141 innsendte bidrag. Les brevet her.

Ordfører, Irene Heng Lauvsnes ble onsdag kl 11.43 bedt på e-post om en tilbakemelding på artikkelen og eventuelle tilleggsopplysninger. Dessverre har ikke ordføreren tatt seg tid til å svare oss.

Legg igjen en kommentar