Klagesaken – Hevder utvalgsleder ikke er inhabil i klagesaken

I slutten av februar skrev vi en sak, om leder av klageutvalget som skal behandle klagen er inhabil?. Dette var etter at kunstner Stian Heimlund Skjæveland 11.februar sendte en anmodning til Strand kommune om å vurdere habiliteten til utvalgslederen.

Årsaken til anmodningen var at Skjæveland mente det var mye følerier rundt klagesaken. Han mente også det var betenkelig at lederen i et klageutvalg går ut å støtter utsagn, da spesielt ett. Utsagnet Skjæveland siktet til var en kommentar på Morten Fiskå’s støtteerklæring i full offentlighet på sosiale medier til kultursjefen og kulturkontoret i Strand i forbindelse med vår dekning av endringen i retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom.

I anmodningen bemerker også Skjæveland klageutvalgets leder og høyrepolitiker, Kari Førland Lauvsnes, sine uttalelser i levekårsutvalget 04.februar som han mener er meget partisk i akkurat denne saken.

Etter at Strand kommune har sett seg ferdig med saken siden februar 2019 uten at den var behandlet, opplyste Fylkesmannen kommunen i desember 2019 at kommunen måtte behandle klagen. Stikk i strid med daværende leder i klageutvalget Kjersti Tau Strand sin personlige oppfatning og avvisning av klagen uten vedtak.

I flere måneder har vi prøvd å få vite hva som skjer med klagen, men uten noen spesifikke svar. Det nærmeste vi har kommet et svar er at kommunen har hatt kapasitetsutfordringer siden jul og nå den pågående koronasituasjonen.

Hevder utvalgslederen ikke er inhabil

Leder for politisk sekretæriat Geir Bolme svarer kort i en epost i forrige uke, på spørsmål om kommunen har behandlet anmodningen fra Skjæveland, at «leder i klageutvalget er ikke inhabil jfr. Forvaltningsloven §6«. iRyfylke kan ikke se at Strand kommune har besvart henvendelsen fra Skjæveland datert 11.februar.

Det Bolme derimot ikke svarer på i etterkant er hvem som har vurdert at lederen av klageutvalget ikke er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Og om hele forvaltningsloven §6 er langt til grunn.

Det som da er momenter som tilsynelatende ikke kan være vurdert er forvaltningsloven §6 annet ledd, at det er andre særegne forhold som foreligger som er egnet til å svekke tilliten til utvalgslederens upartiskhet. Og det faktum at det skal legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Vi stilte derfor leder av Klageutvalget, Kari Førland Lauvsnes, følgende spørsmål:

• Har du, eller vil du vurdere din habilitet før klageutvalgsmøtet?
• Har du forståelse for at part i saken reiser spørsmål om din upartiskhet på bakgrunn av dine holdninger?
• Vil det være problematisk for deg å trå til sides og la noen andre lede utvalget i denne saken?

Foto: Høyre.no / Strand Høyre

Til dette svarer Kari Førland Lauvsnes følgende: Viser til svar du har fått fra Geir Bolme i Mail dato 16.4

I forbindelse med behandlingen av reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i levekårsutvalget ble det også som skudd fra klar himmel fremmet forslag om at en spesifikk person skulle ta plass i kommunens kunstutvalg. I de tidligere retningslinjene var politiske representanten i kunstutvalget, den som var leder av levekårsutvalget. Men dette ble endret til Kari Førland Lauvsnes.

Det er vanskelig å entydig si at jf. forvaltningsloven §6 så er leder av klageutvalget inhabil. Men her er det såpass mange omstendigheter som uten tvil kan svekke tilliten til lederens upartiskhet. Det er derfor merkelig at at denne innsigelsen avfeies kontant.

Ville ikke Strand kommune være tjent med å gjøre alt i sin makt for at klagesaken ble behandlet raskt og på best mulig måte? Spesielt når de har rotet med denne saken i over 1 1/2 år uten å ha evnet å håndtere den riktig.

Legg igjen en kommentar