Klagesaken – Ingen sak for KOFA

I forrige uke skrev vi en artikkel som belyste klagesaken i forbindelse med kunstnerisk utsmykking i Superparken på Tau. Lokale kunstnere bør brukes dersom dette er praktisk mulig – Hva skjedde egentlig med klagen på dette politiske vedtaket?

Det er over et år siden saken var oppe i kommunestyret, og et endelig vedtak eksisterer ikke. Saken er snarere puttet langt ned i skuffen til både administrasjonen og politikere som ferdig. Er det ingen som står opp for lokaldemokrati lenger?

Klagen som ble avvist, uten vedtak
I forrige artikkel gikk vi gjennom prosessen til klagesaken som viser hvordan lokaldemokratiet kan svikte enkeltmennesker. Etter at leder av klageutvalget, med personlige føringer, avviste klagen i en epost så stoppet det hele opp.

Fylkesmannen fikk 8. februar 2019 oversendt deler av saksdokumentene. I løpet av fire dager, saksbehandler de og kan på ingen måte ha ettergått avgjørelsen fra leder av klageutvalget.

Oppsummert. Det finnes ikke vedtak fra klageutvalget, ei heller et vedtak fra Fylkesmannens noe som er bekreftet fra avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland, Monica Nessa. Fylkesmannen har utelukkende, på bakgrunn av saksdokumentene, veiledet klager til det de anser som rett instans. Fylkesmannen kan uten tvil ikke har klart å fange opp sakens essens, og utelukkende lagt leder av klageutvalgets personlige oppfatning til grunn.

En kan også stille spørsmål til om Fylkesmannen har kompetanse til å se konkurransedokumentet opp mot klagens innhold.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
iRyfylke har vært i kontakt med Klagenemndssekretariatet, som også er sekretariat for KOFA. De kan ikke uttale seg om enkeltsaker uavhengig av hvilken myndighet saken tilfaller.

Hvorvidt dette er en sak for KOFA kan det imidlertid reises spørsmål ved gitt hva KOFA ettergår i klager. Å ikke ta hensyn til lokal kunstnere støter ikke an mot de grunnleggende hensynene som regelverket om offentlige anskaffelser skal ivareta, altså det regelverket KOFA skal håndheve. All den tid det heller ikke har fremgått av konkurransedokumentene at dette vil bli vektlagt, vil det heller ikke stride mot de føringene som fremgår av konkurransedokumentene at dette ikke blir vektlagt.

Enkelt oppsummert, så kan en ikke klage til KOFA på at et kriterium ikke er fulgt, når dette kriteriet ikke fremgår av konkurransedokumentet. Så da er spørsmålet, ble det klaget på at et politisk vedtak ikke ble fulgt i kommunen eller at et ikke-eksisterende kriterium i en anskaffelsesprosess ikke ble fulgt?

Les konkurransedokumenter her!

Hvem har ansvaret?
Leder i klageutvalget mener at dette er en sak for KOFA, på bakgrunn av at dette omhandlet en offentlig anskaffelse. Men KOFA på sin side, ville ikke kunne behandle en klage på et kriterium som ikke er gjengitt i konkurransedokumentet.

Det var klageutvalget som skulle behandlet klagen, som en klage på et enkeltvedtak slik ordføreren sa kommunestyret 7. november 2018.

Hvordan kan andre enkeltpersoner, utvalg eller instanser påstå at saken er KOFA anliggende, når KOFA ikke ville kunne behandle en klage på et kriterium som ikke er gjengitt i konkurransedokumentet?

En ting er sikkert. det politiske vedtaket «Retningsliner for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune» som ble vedtatt i leverkårsutvalget og formannskapet, er på ingen måter fulgt.

Skal ikke Fylkesmannen påse at politiske vedtak følges?

4 Comments

Legg igjen en kommentar