Klagesaken – Klageutvalget skal behandle klagen

Snart 2 år har gått siden kunstner Stian Heimlund Skjæveland klaget til Strand kommune. Nå etter anvisning fra Fylkesmannen i Rogaland, har kommunen snudd og skal behandle klagen allikevel.

I et brev til Skjæveland informerer leder for politisk sekretariat Geir Bolme, at klageutvalget skal behandle klagen i møte den 12.mai kl. 18.00. Videre opplyses det om at dette er utvalgets eneste sak som ikke er unntatt offentligheten og klagesaken blir dermed behandlet som første sak i møtet.

Onsdag 6.mai endrer administrasjonen møtedato og klokkeslett til mandag 11.mai kl 15.30