Klagesaken – Lyver rådmannen?

I forbindelse med et innspill til evaluering av retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom, dukket det opp detaljer i et brev fra rådmann Ketil Reed Aasgaard som er sendt kunstneren Stian Heimlund Skjæveland 26. februar 2019 i forbindelse med klagesaken.

Rådmannen avslutter brevet med å gjøre Skjæveland oppmerksom på at han har orientert politiet i Strand, og de «karakteriserer dette som så vidt alvorlig at de har anbefalt kulturleder å anmelde forholdet som trakasserende oppførsel». Lensmann Arild Kleven har i en epost til Skjæveland uttalt «dette er ukjent for meg». Les Skjævelands høringsinnspill her!

Hvem trakasserer hvem? Les brevet fra rådmannen her!

Rådmannen reagerte på det han mener er trakasserende oppførsel

Brevet er skrevet i en skarp tone, hvor rådmannen Ketil Reed Aasgaard gir Skjæveland klar beskjed om at hans antydninger om lovbrudd, inhabilitet og korrupsjon ikke kan stå uimotsagt. Rådmannen viser også til at fylkesmannen har avvist klagen og at de støtter Strand kommune, som ser seg ferdig med saken.

Når rådmannen bruker sin posisjon, og truer meg til taushet, og i tillegg trekker inn en eventuell anmeldelse fra politiet, så er det langt over streken. Jeg har hatt flere søvnløse netter på grunn av det brevet, erkjenner kunstner Stian Heimlund Skjæveland.

Det eneste jeg har bedt om er å få oversendt vedtaket på min klage. Strand kommune har rotet det til, og vi har endt opp i en lite hyggelig situasjon. Strand kommune burde erkjent feilene sine fra dag én, og kommet med en beklagelse, så hadde ikke dette vært noen sak, sier Skjæveland.

Omfattende sak uten ønske om åpenhet
iRyfylke har i flere artikler avslørt at vedtak på klagen ikke foreligger, og at saken ikke er avsluttet på riktig måte. Fylkesmannen har nå involvert seg i saken igjen og bedt Strand kommune behandle klagen. Kultursjef, Trond Ole Paulsen har selv sådd tvil om egen habilitet i saken.

iRyfylke har i dette arbeidet møtt motstand i Strand kommune og har ikke fått de dokumenter som er etterspurt. Korrespondanse fra rådmannen til Skjæveland måtte iRyfylke koble inn Fylkesmannen for å delvis innsyn i. Hvorfor ble brevet fra rådmannen holdt utenfor normal postgang i kommunen og ikke journalført?

Hvem har noe å skjule i denne saken? Det er liten vilje til åpenhet rundt klagesaken og revidering av retningslinjene både fra kommuneledelsen og politisk ledelse. Saksfremstillingen fra kultursjefen og rådmannen taler for seg selv. Men hvorfor vil ingen svare på våre sine spørsmål?

I en kort kommentar på flere spørsmål, svarer rådmannen at «Når jeg skriver at jeg har vært i kontakt med politiet, så har jeg selvsagt vært i kontakt med politiet». Mer ønsker han ikke å si om saken. Han ønsket heller ikke å bli intervjuet i forbindelse med saken om retningslinjene, trolig i frykt for å bli stilt kritiske spørsmål om faktafeil i saksfremstillingen.

Kunstner Stian Heimlund Skjæveland opplyser iRyfylke om at han kan bekrefte at lensmannen i Strand har sagt at det ikke har vært kontakt mellom rådmannen og Politiet i Strand vedrørende denne saken.

Lensmann i Søre Ryfylke lensmannsdistrikt, Arild Kleven, forteller iRyfylke at han selv ikke har kjennskap til den aktuelle saken og legger til at det ikke er registrert noen sak hos de på dette.

One Comment

Legg igjen en kommentar